Arkadiusz Mularczyk i unieważnienie uchwały rajców.

Arkadiusz Mularczyk i unieważnienie uchwały rajców.
Wojewoda Małopolski stwierdził brak podstaw do zakwestionowania podjętej przez Radę Miasta Nowego Sącza uchwały (18 lutego) w sprawie rozpatrzenia skargi. Arkadiusz Mularczyk, poseł Solidarnej Polski chciał unieważnienia decyzji sądeckich rajców.
 
Uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi Arkadiusza Mularczyka wobec Prezydenta Nowego Sącza i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarzuty posła dotyczyły sposobu udzielenia pomocy bezdomnym. W interwencji poselskiej skierowanej do Jerzego Millera, Wojewody Małopolskiego, Arkadiusz Mularczyk zarzucił, że nie został poinformowany o dacie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Sącza. Dlatego – jako skarżący - nie mógł w niej uczestniczyć. Twierdził też, że radni nie mieli dostatecznej wiedzy na temat istoty sprawy.
    W uzasadnieniu swojego stanowiska wojewoda stwierdził, że poseł zgłosił chęć uczestnictwa w posiedzeniu komisji dopiero 4 lutego, a obradowała ona dzień wcześniej. Natomiast 11 lutego został powiadomiony pocztą elektroniczną o terminie sesji RM, które miało odbyć się 18 lutego. Ponadto, ze względu na specyfikę postępowania skargowego, udział skarżącego nie jest w nim wymagany.
    Jerzy Miller odniósł się również do zarzutu posła, że radni nie zostali należycie zapoznani ze stanem sprawy. Wojewoda stwierdził, że dyskusja na temat skargi przed poddaniem uchwały pod głosowanie trwała około 2,5 godziny. Czas wystarczający, aby radni powzięli wiedzę na jej temat. Ponadto wojewoda zauważył, że wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad nie został przyjęty, gdyż na początku sesji większość rajców uznała się za dostatecznie przygotowanych do zajęcia stanowiska w omawianej sprawie.

Małgorzata Kareńska

Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: informacje prasowe UM Nowy Sacz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica