Foliowe worki ze śmieciami, sprzęt AGD. Czy tak ma wyglądać las?

Foliowe worki ze śmieciami, sprzęt AGD. Czy tak ma wyglądać las?
Foliowe worki szczelnie wypełnione śmieciami, zużyte opony i sprzęt gospodarstwa domowego. Odpady te leżą na wzgórzu, w lesie blisko drogi, w której kończy się Mochnaczka Wyżna, a zaczyna Czyrna. Za zaśmiecanie lasu grozi 500 zł grzywny. 

Wyrzucanie śmieci w miejscu niedozwolonym jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń: „kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”. Pomimo obowiązywania aktów prawnych – „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. 1996, nr 132, poz. 621 i 622) oraz „Ustawa o odpadach” (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628), które nakładają na właścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość wciąż powstają nowe „dzikie wysypiska” śmieci. 
    Jak widać, poziom wiedzy ekologicznej jest bardzo niski. W lasach znaleźć można nieomal wszystko - od zwykłych śmieci z gospodarstw domowych, sprzętu AGD, do odpadów niebezpiecznych, jak na przykład przeterminowanych środków ochrony roślin czy leków. A szkoda, gdyż z jedną aluminiowa puszką, natura zmaga się ponad 100 lat.
 
*****
Od 1 stycznia bieżącego roku zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Polska dołączyła do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci. Zgodnie z nową ustawą gmina zapewni odbieranie i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość selektywnego ich zbierania. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczą jedną podstawową stawkę. O tym, od kiedy nowy system zacznie działać w poszczególnych miejscowościach, mieszkańcy dowiedzą  się w lokalnych Urzędach Gminy. Na wprowadzenie nowego sposobu zarządzania odpadami, wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach i poinformowanie mieszkańców o nowym systemie - gminy mają do półtora roku.
1 lipca 2012 r. - Sejmik Województwa uchwali aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady np.: spalane, sortowane, kompostowane.
1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Rozpoczyna się kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie.
1 lipca 2013 r. – zatrudnione przez gminy firmy odbierają śmieci na terenie całego kraju – Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów. Każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość śmieci – w tym np. te wielkogabarytowe. Osoby segregujące śmieci zostaną premiowane: zapłacą mniejsze rachunki za odpady !
 
(MK)

Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze

2012-07-01 21:19:47 - yxPokTZnsCHQkdbOqz ip:188.143.232.12
Podstawą jest segregacja śmieci. Po sjecegargi możemy kierować odpowiednie sorty do użytku wtf3rnego, recyclingu, spalania, bioodpady do produkcji nawozu, a tylko reszta na skład.Diabeł tkwi jednak w szczegf3łach, np. cała ta akcja z produkcją torebek na zakupy biodegradowalnych jest chora. Takie torby powinny być trwalsze czyli do kilkukrotnego użytku, wtedy będzie ich kilkakrotnie mniej a nie będzie to zanieczyszczać środowiska jeśli przypilnujemy aby jak już się zniszczą wszystkie były odsegregowane ze śmieci podobnie jak wszystkie inne plastiki zresztą. Podobnie nie ma sensu wprowadzać kaucji na butelki plastikowe, one nie muszą trafiać do recyclingu przez sklepy, to jest droższe niż droga przez śmietniki na śmieci posegregowane. Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica