Nowy Sącz i powiat nowosądecki w żółtej strefie. Wspólnie zadbajmy, by jak najszybciej powrócić do zielonej

Nowy Sącz i powiat nowosądecki w żółtej strefie. Wspólnie zadbajmy, by jak najszybciej powrócić do zielonej
Pandemia koronawirusa przez pół roku zmieniła życie nas wszystkich. Niestety w ostatnim czasie możemy zaobserwować jej nasilenie - coraz częściej padają dobowe rekordy zakażeń, a lista czerwonych i żółtych obszarów z dodatkowymi obostrzeniami wydłuża się. Od 3 października br. do tzw. strefy żółtej zostało zakwalifikowane przez rząd miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki.

Sądeccy policjanci każdego dnia prowadzą działania kontrolne, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii w naszym regionie - sprawdzają czy osoby poddane kwarantannie przebywają w domach, kontrolują komunikację zbiorową oraz różne placówki pod kątem stosowania się do obowiązujących obostrzeń.

O tym powinniśmy pamiętać w żółtej strefie:
dystans 1,5 metra;
• w sytuacjach, gdy nie można zachować zalecanego dystansu należy zasłaniać usta i nos w przestrzeni publicznej;
maseczki należy obowiązkowo nosić również w środkach komunikacji zbiorowej, w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień, w sklepach i innych obiektach handlowych, w kościele i na cmentarzu (oraz w innych miejscach kultu religijnego), u lekarza, w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej - wyłączeniem jest stan zdrowia;
wydarzenia kulturalne – w obiektach zamkniętych z udziałem 25% publiczności; na otwartym terenie do 100 osób;
wydarzenia sportowe – z udziałem 25% publiczności;
lokale gastronomiczne – 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni;
wesela i inne uroczystości rodzinne – do 100 osób, z wyjątkiem obsługi;
kongresy i targi - udostępnienie nie więcej niż połowy liczby miejsc, 1 osoba na 4 metry kw.;
siłownie – 1 osoba na 7 metrów kw.;
kina – 25% publiczności;
wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne – 1 osoba na 10 m kw. ;
baseny i aquaparki – 75% obłożenia obiektu (bez zmian);
obiekty handlowo-usługowe – oprócz maseczek obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk (bez zmian);
sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska - obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci (bez zmian)
zgromadzenia – obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób (bez zmian);
transport zbiorowy - obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 100 % liczby miejsc siedzących albo 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych (bez zmian);
kluby nocne, dyskoteki - obecnie zakaz prowadzenia działalności (bez zmian);
salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu - obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun (bez zmian).

Szczegółowe regionalne obostrzenia dla wybranych powiatów.

Przypominamy, że osoby objęte kwarantanną bezwzględnie powinny pozostać w domach, stosując się do decyzji służb sanitarnych. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi grzywna w wysokości do 30 tys. złotych. Warto pamiętać również o prawidłowym używaniu maseczki ochronnej – noszona na brodzie nie spełnia swojego zadania! Za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 złotych. W skrajnych przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć grzywnę w wysokości od 5 do 30 tys. złotych.

Pamiętajmy, że troska o życie i zdrowie jest naszą wspólną sprawą, a wprowadzone przepisy służą ochronie życia i zdrowia nas wszystkich. W tym trudnym czasie apelujemy do sądeczan o rozsądek, odpowiedzialność, współpracę i przestrzeganie wprowadzonych zaleceń. Każdy przypadek naruszenia obowiązujących przepisów spotka się z reakcją Policji – wszystko po to, by uświadomić mieszkańcom skalę zagrożenia, jakie występuje w naszym regionie oraz zdyscyplinować ich do przestrzegania obostrzeń dla naszego wspólnego dobra.


Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Aneta Izworska
            Zespół ds. Komunikacji Społecznej
            Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica