Sejm RP: Mniejszość łemkowska potrzebuje wsparcia.

Sejm RP: Mniejszość łemkowska potrzebuje wsparcia.
Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzyła we czwartek (1 marca) informację Ministra Admninistracji i Cyfryzacji  dotyczącą sytuacji i problemów mniejszości łemkowskiej w Polsce. Sprawę przedstawił Włodzimierz Karpiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

W czasie dyskusji podkreślono ogromne znaczenie języka dla podtrzymania tożsamości łemkowskiej. Zwrócono szczególną uwagę na brak szkół z łemkowskim językiem wykładowym, a także brak tegoż języka w mediach. Omówiono również konieczność ochrony dziedzictwa materialnego Łemkowszczyzny oraz wsparcia instytucji państwowych dla ratowania dziedzictwa kulturalnego grup mniejszościowych, które nie dysponują zapleczem finansowym. - „Zachowanie kultury i języka Łemków wymaga wsparcia instytucji państwa” -mówili przedstawiciele tej grupy etnicznej, apelując o objęcie języka i kultury Łemków szczególną ochroną. A Helena Duć - Fajfe, działaczka Stowarzyszenia Łemków dodała - „Brakuje metodyki i strategii nauczania języka łemkowskiego, ubywa uczniów uczących się tego języka. Odczuwamy za małą promocję ze strony instytucji centralnych i lokalnych”. Natomiast Jerzy Starzyński, prezes Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” zwrócił uwagę, na to, że Łemkowie - w odróżnieniu od mniejszości niemieckiej i litewskiej - nie mają wsparcia z zagranicy. Zauważył też, że młode pokolenie Łemków, asymiluje się, a zabytki kultury materialnej - w regionach dawniej zamieszkanych przez Łemków - wymagają ochrony.
     Poseł Włodzimierz Karpiński poinformował, że w 2012 roku na działalność kulturalną organizacji łemkowskich resort przekaże 1. 4 mln zł. Wymieniał dziedziny, w których Ministerstwo wspiera Łemków, a mianowicie kształcenie nauczycieli języka, wydawanie łemkowskich czasopism, imprezy kulturalne, wymiana tablic na dwujęzyczne w gminach zamieszkanych przez Łemków. Przedstawicielka MEN zauważyła, że problem z opracowaniem podręczników w języku łemkowskim wynika m.in. z braku partnerów, którzy zgłosiliby Ministerstwu propozycje ćwiczeń dydaktycznych i podstawy programowej.
***
Łemkowie są mniejszością etniczną, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało ponad 5. 8 tys. obywateli polskich (najwięcej w województwach: dolnośląskim, małopolskim i lubuskim). Tradycyjnie członkowie tej mniejszości zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. Na tereny obecnego zamieszkiwania (zachodnie województwa kraju) zostali przesiedleni w 1947 r. w wyniku akcji „Wisła”. Współcześnie jedynie niewielka część Łemków mieszka na terenach historycznej Łemkowszczyzny (województwa: małopolskie i podkarpackie). W roku szkolnym 2010/2011 języka łemkowskiego jako ojczystego w 39 szkołach uczyło się 288 uczniów. Do rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, zostały wpisane gminy Gorlice (w 2008 r.) i Uście Gorlickie (w 2011 r.).
 
Małgorzata Karenska


Autor: Małgorzata Kareńska
Źródła: Źródło sejm. gov.pl & portal. samorządowy.

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica