Stan bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny w 2020 roku

Stan bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny w 2020 roku
Słowem wstępu…
Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozgranicza dwa rodzaje zdarzeń drogowych, od których uzależnia sposób dalszego postępowania osób w nich uczestniczących.

Zdarzenie drogowe:
Wypadek drogowy to zdarzenie w którym co najmniej jedna osoba zginęła lub została ranna.
Kolizja drogowa to zdarzenie w którym nie ma osób zabitych lub rannych, a straty występują jedynie w mieniu.

Sposób zachowania się podczas wypadku drogowego:
• Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
• Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
• Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. Nie należy podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (m.in. nie przemieszczać pojazdów).
• Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się, niezwłocznie powrócić na to miejsce.
• Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku lub policjantów.

Sposób zachowania się podczas kolizji drogowej:
• Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
• Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
• Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.
• Pozostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji. Przy zaistnieniu kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania Policji - do procedury odszkodowawczej wystarczy spisanie oświadczenia.
• Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji lub policjantów.

Stan bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny w 2020 roku

STATYSTYKA
Liczba zdarzeń drogowych – 2580
w tym:
Liczba wypadków drogowych – 331
Liczba osób zabitych – 10
Liczba osób rannych - 400
Liczba kolizji drogowych – 2249

PORÓWNANIE
W porównaniu do analogicznego okresu w latach 2019 i 2018 odnotowano:
- spadek liczby wypadków o 120 w odniesieniu do roku 2019 i o 137 do roku 2018,
- spadek liczby zabitych o 8 w odniesieniu do roku 2019 i o 18 do roku 2018,
- spadek liczby rannych o 204 w odniesieniu do roku 2019 i o 177 do roku 2018,
- spadek liczby kolizji drogowych o 258 w odniesieniu do roku 2019 i o 281 do roku 2018.


Analizując stan bezpieczeństwa należy stwierdzić, że największą liczbę zdarzeń odnotowano na drogach powiatu - 218 wypadków i 1135 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na terenie powiatu odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 63 i zgłoszonych kolizji o 73.
Na ulicach miasta Nowego Sącza odnotowano 113 wypadki i 1114 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na ulicach miasta odnotowano spadek wypadków drogowych o 57 i zgłoszonych kolizji o 185.

PRZYCZYNY
Główne przyczyny wypadków i kolizji drogowych - z winy kierujących:
• nieustąpienie pierwszeństwa – 99 wypadków i 409 kolizji,
• nadmierna prędkość - 95 wypadków i 283 kolizje,
• nieprawidłowe manewry – 43 wypadki i 645 kolizji,
• niezachowanie należytego odstępu – 29 wypadków i 439 kolizji,
• nietrzeźwość kierującego – 31 wypadków i 56 kolizji.

Piesi byli sprawcami 6 wypadków i 4 kolizji drogowych, a powodowali je najczęściej z nw. przyczyn:
• wejście na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem – 4 wypadki i 1 kolizja,
• wejście zza przeszkody, pojazdu – 1 wypadek,
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 1 wypadek i 1 kolizja
(w tym nietrzeźwość pieszego – 1 wypadek i 1 kolizja).

MIEJSCA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ ZDARZEŃ DROGOWYCH

Na drogach krajowych odnotowano 63 wypadki. W tych zdarzeniach 2 osoby zginęły, a 81 zostało rannych. Największe zagrożenie odnotowano na drodze krajowej nr 75: Witowice – Krzyżówka, gdzie doszło do 36 wypadków i 193 kolizji drogowych.

Na drogach wojewódzkich odnotowano 37 wypadków i 182 kolizje drogowe. Największe zagrożenie wystąpiło na drodze wojewódzkiej nr 969 gdzie doszło do 13 wypadków i 73 kolizji drogowych oraz na drodze nr 971, gdzie doszło do 13 wypadków i 37 kolizji drogowych.

Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. ulicach Nowego Sącza:
Lwowska – 17 wypadków i 84 kolizji,
Piłsudskiego – 11 wypadków i 79 kolizji,
Prażmowskiego – 7 wypadków i 40 kolizji,
Węgierska – 6 wypadków i 71 kolizji,
Tarnowska – 6 wypadków i 59 kolizji.

Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. skrzyżowaniach w Nowym Sączu:
• Młyńska – Kilińskiego – Narwiku – Krańcowa (3 wypadki i 29 kolizji).
• Królowej Jadwigi – Piłsudskiego – Prażmowskiego – Kilińskiego (3 wypadki i 20 kolizji),

Ciekawostka:
Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w nw. dni tygodnia:
• piątek – 57 wypadków i 412 kolizji,
• środa – 54 wypadki i 341 kolizji,
• sobota – 50 wypadków i 290 kolizji.

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w nw. miesiącach:
• pod względem liczby wypadków: lipiec, sierpień oraz czerwiec i wrzesień,
• pod względem liczby kolizji: grudzień, styczeń i lipiec.


Andrzej Gulewicz MTV24
Opr.: podkom. Iwona Grzebyk-Dulak
Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na podstawie materiałów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu


Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica