Wernisaż Wystawy - AXIS MUNDI: KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE

Wernisaż Wystawy - AXIS MUNDI: KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE
Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne to wieloletni projekt dokumentalny, realizowany przez Krzysztofa Ligęzę od 2012 r.

Działania twórcze ukierunkowano w nim (w projekcie) na rejestrację aktywności lokalnych społeczności na terenie Małopolski w kontekście zanikającego zwyczaju modlitw przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, które stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiego krajobrazu kulturowego [...]. Projekt nie jest katalogiem kapliczek. Istotę cyklu stanowi refleksja nad relacją: człowiek-natura-sacrum. Ważną rolę pełni w nim temat oddziaływania przestrzeni, w tym zagadnienie krajobrazu, jako czynnika kształtującego przeżycia duchowe oraz więzy wspólnotowe.

Tradycja modlitw przy obiektach tzw. małej architektury sakralnej ma swoje źródło zarówno w religii chrześcijańskiej, jak i wierzeniach przedchrześcijańskich. Z uwagi na jej proweniencję istotna jest topografia przestrzeni. Wizualnej analizie poddano usytuowanie, specyfikę obiektów, wygląd i zachowanie wiernych, a także aspekty związane z postrzeganiem i odczuwaniem czasu w jego antropologicznym wymiarze (cykliczność i linearność). Zróżnicowana topografia oraz otoczenie kapliczek i krzyży przywodzą na myśl ideę środka: osi kosmicznej – axis mundi, którą spopularyzował wybitny religioznawca, Mircea Eliade. W rozważaniach nad sakralnym wymiarem czasu i przestrzeni Eliade zwrócił uwagę na wielorakie formy przejawiania się świętości, analizując je w szerokim kontekście antropologicznym (archetypy, mity i symbole) […]. Krzysztof Ligęza

Wystawa Axis Mundi: kapliczki i krzyże przydrożne będzie prezentowana do 13 lutego 2022 roku

KRZYSZTOF LIGĘZA artysta wizualny – mieszka i pracuje w Małopolsce (Wyskitna). W swych działaniach głównie skupia się na fotografii dokumentalnej oraz autorskiej. W obszarze jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje relacja: człowiek-natura-sacrum, oddziaływanie przestrzeni oraz semantyczne uwarunkowania obrazu. Najczęściej fotografuje krajobraz, jako pole niezwykle otwarte (zarówno fizycznie, jak i semantycznie), ale nie stroni od innych obrazów. Ponownie odczytując słynne zdanie „Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których nie śniło się filozofom”, cieszy się, że w XXI w. jest ich nadal mnóstwo. Autor i uczestnik wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą (Słowacja, Wielka Brytania). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2018).

Spotkanie w reżimie sanitarnym, należy potwierdzić swoje przybycie do dnia 13 stycznia 2022 roku telefonicznie 18 53 40 663, 18 53 40 679 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00, e-mailem na adres: u.modliborek@mcksokol.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na bieżącej stronie.

Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: MCK „Sokół” w Nowym Sączu
 
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica