Andrzej Duda - honorowym obywatelem Starego Sącza

 Andrzej Duda - honorowym obywatelem Starego Sącza
Prezydent RP Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser - Dudą złożył wizytę w Starym Sączu. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta odebrał tytuł Honorowego Obywatela, a na spotkaniu z mieszkańcami - klucze do bram miasta.
 
Para Prezydencka wizytę w Starym Sączu rozpoczęła od udziału w nabożeństwie w klasztorze sióstr Klarysek, podczas którego poświęcony został sztandar Gminy. Następnie na dziedzińcu klasztornym Prezydent RP dokonał symbolicznego zasadzenia lipy św. Kingi.
  Uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Prezydentowi Andrzejowi Dudzie odbyła się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w starosądeckim „Sokole”. Uchwałę o tym nadaniu rajcy we wrześniu przyjęli jednogłośnie. W uzasadnieniu przypomniano, że Stary Sącz jest miastem rodzinnym ojca Prezydenta - prof. Jana Dudy, a on sam związany jest z nim od dzieciństwa. Tutaj, u dziadków spędzał każde wakacje, tu nadal mieszka jego liczna rodzina. Laudację wygłosił Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. - "Za najważniejszą Pana Prezydenta zasługę uznajemy fakt, że system wartości, tak mocno zakorzeniony wśród mieszkańców Sądecczyzny, w którym na czoło wysuwają się: Bóg, Ojczyzna, Rodzina, szacunek dla ludzkiej pracy, jest tak czytelny w życiu i działalności Pana Prezydenta. Bo Ojcowizna - to nie tylko kawałek ziemi, tutaj wyjątkowo piękna, ale wartości wynoszone z domu".
    Prezydent nie ukrywał wzruszenia i związków z Sądecczyzną – „Stary Sącz - obok Krakowa – jest moim rodzinnym miastem. Czuję się przez nie w dużym stopniu ukształtowany – podkreślił od wczoraj Honorowy Obywatel Starego Sącza. -.Bardzo dziękuję państwu za ten wielki zaszczyt. Jako syn Starego Sącza, ale jednocześnie polityk chciałem z całego serca podziękować za to, że Rada Miasta tą decyzję podjęła jednogłośnie. Ogromnie jestem za to wdzięczny i dziękuję za ten wielki gest".
   Następnie Andrzej Duda wbił pierwszy gwóźdź do poświęconego sztandaru Starego Sącza z herbem przedstawiającym św. Kingę. Na zakończenie wizyty, podczas spotkania z mieszkańcami na starosądeckim rynku burmistrz Starego Sącza wręczył Prezydent owi RP symboliczne klucze do jego bram.

(MK). fot. aut. 


 
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica