Absolutorium dla prezydenta Ryszarda Nowaka

Absolutorium dla prezydenta Ryszarda Nowaka
Rada Miasta Nowego Sącza udzieliła absolutorium Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. W głosowaniu uczestniczyło 23 radnych, 16 opowiedziało się za, 7 głosowało przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej pozytywnie opiniującej projekt uchwały absolutoryjnej odczytał radny Grzegorz Mądry. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. - "Po raz dziewiąty otrzymałem absolutorium, za co bardzo dziękuję "– mówił prezydent Ryszard Nowak.
    Do ważniejszych zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym należały m.in.: modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 (1 001 896,26 zł), modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej z przyległymi terenami gmin sąsiednich – kanalizacja sanitarna na terenie miasta (2 102 000,00 zł), a także przebudowa ulic: Nadbrzeżnej (2 701 594,99 zł) i Paderewskiego (2 468 889,42 zł) oraz
tzw. Obwodnica Północna Nowego Sącza (30 084 801,65 zł)

Małgorzata Kareńska fot. UM Nowy Sącz. 
Autor: Magorzata Karenska
Źródła: informacja prasowa UM Nowy Sącz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica