Jak chronić zasoby wodne?

Jak chronić zasoby wodne?
Woda jest najważniejszym czynnikiem, który umożliwia życia. Dwa lata temu Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała dostęp do niej za jedno z podstawowych praw człowieka. Ponad osiemset milionów ludzi cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej.

Każdego dnia 6. tysięcy dzieci umiera na skutek takich chorób, jak dur brzuszny, polio czy biegunka, które są tego następstwem. - „Zastanawiamy się nad tym, jak na naszym terenie wygląda sytuacja tego życiodajnego płynu - mówił przewodniczący Rady Społeczno - Gospodarczej Józef Król, rozpoczynając Konferencję  „Gospodarka Wodno - Ściekowa w specyfice Gminy Krynica - Zdrój”. Spotkanie przedstawicieli m. in. władz Miasta i Gminy Krynica, Gminy Łabowa, Starostwa Powiatu Nowosądeckiego, dyrekcji i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, członków Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego GCB w Tyliczu odbyło się 22 marca (czwartek) w CWiR „Damis”. - „Światowy Dzień Wody ustanowiła ONZ 22 grudnia 1992 roku. Tegoroczny odbywa się pod hasłem Bezpieczeństwo wody i żywności. Nasze spotkanie wynika z powinności o dbałość w pozyskiwaniu wody, a także gospodarowaniu nią w terminie krótko i długoterminowym, w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz osób odwiedzających Sądecczyznę. Mam na myśli jakość wody, bezpieczeństwo dostawy oraz ceny.” - mówił Paweł Kukla, prezes SIG prowadzący konferencję.
   Tereny górskie są jedynymi w kraju obszarami, gdzie powstaje ok. 40 procentowa nadwyżka w bilansie wodnym. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczaniami pochodzącymi z domów mieszkalnych oraz gospodarstw rolniczych ma znaczenie podstawowe. Nie mniej ważne jest uświadamianie społeczeństwu konieczności racjonalnego użytkowania tego życiodajnego płynu. W regionie Sądecczyzny podstawowym problemem są ścieki komunalne, który powinien zostać rozwiązany poprzez budowę systemów kanalizacji obszarowej, doprowadzającej nieczystości do oczyszczalni zbiorczej. Tutaj, odpowiednio dobrana technika oraz skuteczne procedury są gwarancją technologicznej skuteczności oczyszczania i najlepszej ochrony środowiska naturalnego. Na obszarach wiejskich, gdzie przeważa zabudowa rozproszona, najbardziej skutecznym rozwiązaniem są indywidualne instalacje oczyszczające ścieki, dopasowane w swej budowie do warunków i wymagań lokalnego środowiska.  

Małgorzata Kareńska.
Autor: Małgorzata Kareńska

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica