Pleszew został wyróżniony w prestiżowym konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Pleszew został wyróżniony w prestiżowym konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich
Miasto zdobyło główną nagrodę w kategorii: „zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”. Jury konkursu doceniło projekt "Pociąg do kultury" według, którego zagospodarowano byłe tereny kolejowe w Pleszewie. Nagroda została przyznana za kompleksową rewitalizację byłych obszarów i obiektów kolejowych przekształconych w centrum życia społecznego.

Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy.

Kapituła Konkursu doceniła pomysłowość rozwiązań przestrzennych, precyzję w zachowaniu wartości historycznych oraz jakość społeczną wprowadzonych zmian w procesie rewitalizacji.

Pleszewski projekt rywalizował z 18 innymi z całej Polski. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Ruda Śląska oraz Gdynia. Cały obiekt jest pięknie oświetlony w nocy.

W budynku Zajezdni Kultury, do której prowadzą oświetlone tory wąskotorowe, prowadzone są systematycznie koncerty i inne imprezy z licznym udziałem mieszkańców i turystów.

Miasto utworzyło dla turystów w tym miejscu centrum przesiadkowe. Z dworca kolei wąskotorowej dojeżdża do głównego dworca / ok. 4 km. / szynobus. Przy dworcu są również stanowiska dla Pleszewskich Linii Autobusowych oraz autobusów innych przewoźników.

Przemyślana i konkretna inwestycja w odpowiednim miejscu.

Ciekawostka - w  Pleszewie przejście dla pieszych doposażono w migające światła bezpośrednio na jezdni, na długości pasów  oraz żółte kule migające przy znakach drogowych informujących o tym przejściu. W chwili zbliżania się pieszych do przejścia wszystkie swiatła zaczynają pulsować. Ten pomysł warty jest wykorzystania w innych miastach. 

******
Miasto Pleszew – leży na Nizinie Południowowielkopolskiej, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Nerem, około 25 km na północny zachód od Kalisza; położony jest w południowo-wschodniej części historycznej Wielkopolski, w Kaliskiem, do II rozbioru Polski (1793) leżał w województwie kaliskim.

Nazwa miasta nawiązuje do słowa plesz, plecha – oznaczające łyse, gołe miejsce położone na bezleśnej wysoczyźnie.

Miasto zamieszkuje 18 585 osób. Ogółem gmina liczy 30 385 mieszkańców, a jej obszar to 156 km2. Do gminy Pleszew należy 28 wsi sołeckich. Badania archeologiczne dowodzą istnienia na tym terenie osady pochodzącej z epoki łużyckiej, jednak za datę lokacji miasta przyjmuje się rok 1283, kiedy to po raz pierwszy użyto w dokumentach Przemysława l nazwy Pleszew.

Miasto od wieków było ośrodkiem handlu i rzemiosła z cechami: sukienników, płócienników, szewców, krawców, kuśnierzy, garncarzy. Tradycje rzemieślnicze przetrwały do dziś, kultywowane przez Cech Rzemiosł Różnych, z którego wywodzi się wielu liderów tutejszej społeczności.

W XVI wieku Pleszew znalazł się w kręgu oddziaływań ruchu reformatorskiego. W trakcie wojny 30-letniej właściciel miasta Piotr Sieniuta przyjął niemieckich protestantów i nadał im przywilej lokacyjny. Mieszkańcy Pleszewa niejednokrotnie udowadniali swój patriotyzm, biorąc udział w wielu zrywach niepodległościowych, jak Wiosna Ludów czy Powstanie Wielkopolskie.

II wojna światowa rozpoczęła się dla pleszewian tragicznie, gdyż już 1 dnia na skutek bombardowania przez Niemców rejonu koszar zginęło 7 osób. Do końca wojny w miejscowym więzieniu zginęło około 300 osób.

Po wojnie korzystne położenie Pleszewa przy arteriach komunikacyjnych zapewniło prężny rozwój. Sieć dróg tworzy dogodny układ promienisty łączący miasto z Kaliszem, Jarocinem, Ostrowem, Krotoszynem. W mieście krzyżują się 2 drogi krajowe nr 12 Pleszew - Łódź i nr 11 Poznań - Katowice.

Patronem miasta jest św. Jan Chrzciciel. Od 2018 roku burmistrzem Pleszewa jest Arkadiusz Ptak.

Osadnictwo – początki miasta

Początki osadnictwa Pleszewa datowane są na IX w. p.n.e. Pierwsza wzmianka o mieście (civitas Plessov) pochodzi z 2 października 1283 roku, kiedy to książę wielkopolski Przemysł II objął pod jurysdykcję sądu kaliskiego miasto Pleszew.

Pierwszym odnotowanym (1395) właścicielem miasta był kasztelan Filip z Cielczy – Pleszew był miastem prywatnym.

W okresie średniowiecza było to miasto średniej wielkości. W czasie wojny trzynastoletniej Pleszew wystawił w 1458 roku 12 pieszych na odsiecz oblężonej polskiej załogi Zamku w Malborku. Przywilej króla Jana Olbrachta z 1493 roku zezwalał dwa jarmarki w ciągu roku: na św. Floriana (4 maja) i św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia).

Na początku XVI wieku w Pleszewie działało 9 cechów rzemieślniczych[2]. W okresie reformacji miejscowość była ośrodkiem protestantyzmu.

Od rozbiorów Polski

W 1793 roku w wyniku rozbiorów Polski miasto znalazło się wraz z całą Wielkopolską w zaborze pruskim. W 1806 roku pożar zniszczył 2/3 miasta m.in. ratusz i kościół. W 1807 roku miasto przynależało do departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego. Po ustaleniach Kongresu Wiedeńskiego (1815) Pleszew ponownie powrócił do zaboru pruskiego. W 1818 roku utworzono powiat pleszewski obejmujący m.in. miasto Jarocin. W 1831 roku w mieście panowała epidemia cholery. W okresie rewolucji społecznych i narodowych tzw. Wiosny Ludów (1848–1849) pod Pleszewem zlokalizowany był jeden z głównych obozów powstańczych.

W drugiej połowie XIX wieku miasto przeżywało rozwój gospodarczy, założono m.in. zakład budowy i naprawy maszyn rolniczych (1877), zakład kotlarski (1886) oraz drukarnię (1899).

W 1875 roku uruchomiono linię kolejową z Poznania przez Pleszew (stacja w Kowalewie) do Kluczborka.

Mieszkańcy miasta uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim (pięć kompanii pleszewskich) w starciach m.in. o Krotoszyn, pod Kobylą Górą i w okolicach Rawicza.

W okresie okupacji Pleszew był także ośrodkiem tajnego nauczania. Działało tu 17 nauczycieli, uczących ok. 200 dzieci.

II wojna światowa zakończyła się w Pleszewie 24 stycznia 1945 roku w wyniku ofensywy Armii Czerwonej.
W 1983 roku w Pleszewie uruchomiono komunikację miejską oraz otwarto muzeum.

Gospodarka

Największe firmy na terenie miasta to:

• Budkot (zakład budowy kotłów),
• Famot Pleszew Sp. z o.o. / DMG MORI (produkcja obrabiarek),
• Florentyna Sp. z o.o. (artykuły gospodarstwa domowego),
• Pleszewskie Zakłady Papiernicze S.A.,
• Spomasz Pleszew S.A. (produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego),
• Spółdzielnia Metalowców „Kotlarz” (wytwórnia kotłów centralnego ogrzewania).

Zabytki

• układ urbanistyczny (XIV–XIX w.)
• kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (XIV w.)
• kościół pw. św. Floriana (XV/XVI w.);
• ratusz miejski (1835)
• pałac Malinie (poł. XIX w.)
• dawny Katolicki Dom Sierot (1866)
• gmach Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica (1910)
• zajazd (1820–1830), obecnie siedziba Muzeum Regionalnego (1983)
• szkoła powszechna (1908–1909).
• kompleks Pleszewskiej Kolei Wąskotorowej;
• cmentarz żydowski;
• synagoga;
• kościół pw. Najświętszego Zbawiciela (1844–1846);
• wieża ciśnień (1901);
• cmentarz przy ul. Kaliskiej (XIX w.);
• dom parafialny im. ks. Piotra Skargi (1934).

Transport kolejowy

Poznań Główny ↔ Pleszew ↔ Ostrów Wielkopolski ↔ Kluczbork

Linię kolei wąskotorowej łączącej Pleszew z Kowalewem (stacja kolejowa Pleszew) położoną ok. 4 km od ścisłego centrum miasta, zbudowano w 1903 roku. Inicjatorem budowy kolei dojazdowej był hrabia Zygmunt Czarnecki. W czasie II wojny światowej linia została wydłużona do Broniszewic. Kolej wąskotorowa funkcjonowała na odcinku Broniszewice ↔ Pleszew Wschód ↔ Pleszew Miasto ↔ Pleszew Wąskotorowy ↔ Dobrzyca ↔ Krotoszyn Wąskotorowy.

W 2006 roku uruchomiono na odcinku z Pleszewa do Kowalewa Pleszewską Kolej Lokalną (przewoźnik Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych).

Transport miejski

Komunikację miejską na terenie miasta obsługują Pleszewskie Linie Autobusowe, na liniach miejskich i podmiejskich m.in. do Gołuchowa, Jarocina (linia P) i Kalisza (linia A). Z Ostrowa Wielkopolskiego kursują do Pleszewa autobusy MZK Ostrów Wielkopolski (linia P); z Jarocina autobusy Jarocińskich Linii Autobusowych (linia PJ).


Andrzej Gulewicz MTV24
Fot. aut.
Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica