Programy Współpracy Interreg – Integracja Europejska u Podstaw

Programy Współpracy Interreg – Integracja Europejska u Podstaw
Wśród wielu korzyści, które wynikają z obecności Polski w Unii Europejskiej, bardzo ważne miejsce zajmują programy INTERREG, które są dla społeczności transgranicznych urzeczywistnieniem idei wspólnego, europejskiego domu, w którym podziały wynikające z granic państwowych są o wiele mniej ważne niż to, co można wspólnie poprawić lub zbudować.

Ze statystyk programów transgranicznych Interreg realizowanych w latach 2014-2020 wynika, że w międzynarodowych programach edukacyjnych czy szkoleniowych uczestniczyło już ponad 28 tysięcy osób, prawie 4 tysiące przedsiębiorców otrzymało wsparcie na współpracę Międzynarodową, odbyło się ponad 4 tysiące spotkań społeczności lokalnych w tym: wydarzenia kulturalne, muzyczne, festyny, wizyty studyjne. Odnotowano 600 odnowionych i udostępnionych obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego oraz ponad 500 wspólnych międzynarodowych działań służb granicznych, celnych, ratowniczych, policji i straży pożarnej. Przybyło 3 269 kilometrów szlaków turystycznych: nowych, zmodernizowanych, lepiej oznakowanych. Mamy setki kilometrów nowych lub zmodernizowanych dróg na pograniczach, bardzo dużo nowego specjalistycznego sprzętu medycznego oraz bezcenne inwestycje w ochronę środowiska.
Program INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 jest nastawiony na zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną. Składa się z pięciu osi priorytetowych:

1: Wzmocnienie aktywności międzynarodowej i potencjału innowacyjnego niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Południowego Bałtyku.
• Cel 1.1: Wzrost obecności MŚP z zielonego i niebieskiego sektora gospodarki na rynkach międzynarodowych
• Cel 1.2: Wzrost transferu innowacji w celu rozwoju MŚP z sektora niebieskiego i zielonego
2: Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego regionu Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego rozwoju.
• Cel 2.1: Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego poprzez przekształcenie ich w zrównoważone atrakcje turystyczne
• Cel 2.2: Wzrost wykorzystania zielonych technologii w celu ograniczenia zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku
3: Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu.
• Cel 3: Poprawa jakości usług transportowych oraz ich oddziaływania na środowisko w obszarze Południowego Bałtyku
4: Wzmocnienie zasobów ludzkich w obszarze niebieskiego i zielonego sektora gospodarki.
• Cel 4: Wzrost udziału wykwalifikowanej kadry w niebieskich i zielonych dziedzinach gospodarki w obszarze Południowego Bałtyku
5: Zwiększenie zdolności do współpracy podmiotów lokalnych.
• Cel 5: Zwiększenie możliwości lokalnych instytucji z obszaru Południowego Bałtyku poprzez udział w ponad granicznych sieciach współpracy

Całkowity budżet programu na lata 2014-2020 wynosi prawie 103 mln euro, z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzi ok. 83 mln euro, a wkład krajowy to ok. 20 mln euro. Ze środków można realizować przede wszystkim dwa typy projektów: regularne o budżecie 1-2 mln euro oraz projekty małej skali o rekomendowanym budżecie do 300 tys. euro. W programie wybrano 91 projektów, które całkowicie wyczerpały dostępne środki finansowe. Najwięcej projektów, bo aż 29 (oraz 9 projektów zalążkowych) otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej osi priorytetowej.

Andrzej Gulewicz MTV24
Źródło: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego

Autor: Andrzej Gulewicz

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
partnerzy:
hej.mielec.pl sacz.in videobeskidy wmediach.pl andre-g.nazwa.pl capital24 krynica