niedziela, 16 czerwca, 2024
artykuły

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

285views

W czasach, gdy tak wiele niepokoju dręczy narody całego świata, gdy niepokój i lęk towarzyszą wielu ludziom, akcja sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju, organizowanej w Polsce przez Związek Harcerstwa Polskiego jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazać różne jego wymiary.

W niedzielę 10 grudnia tuż przed godziną 22. Kapelan KaOSG – ks. kpt. SG Robert Młynarczyk przyjął z rąk Komendanta Hufca ZHP Nowy Sącz – phm. Jakuba Belskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Dziękując harcerzom w imieniu funkcjonariuszy i pracowników Karpackiego Oddziału SG za dostarczenie płomienia Światła Pokoju Ksiądz Kapelan stwierdził, że pokój jest tą wartością, której brakuje, ale też najbardziej potrzeba w obecnej rzeczywistości.

Nieprzypadkowo Straż Graniczna została wybrana jako pierwsza instytucja, której sądeccy harcerze przekazali Światło. W tym roku sztafeta światła odbywa się pod hasłem „Czyńmy Pokój” i kto jak nie funkcjonariusze SG, którzy jako pierwsi bezpośrednio na granicy od wielu lat czuwają nad tym, aby pokój był zachowany, dbając o dobrą współpracę z naszymi sąsiadami, powinien zostać tym Światłem  obdarowany –  podsumował komendant Hufca ZHP Nowy Sącz phm. Jakub Belski dziękując za wsparcie KaOSG w inicjatywy harcerskie oraz pomoc przy okazji wyjazdu harcerzy do Krakowa, skąd Betlejemskie Światło Pokoju dotarło na Ziemię Sądecką.

Sztafeta Światła ukazuje, że każdy może stać się człowiekiem niosącym światło. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec, łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie czy wyznanie.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku wybrane dziecko odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Austrii ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału