sobota, 18 maja, 2024
artykuły

Chcieli grać w piłkę nożną na Podhalu, ale muszą wrócić do Brazylii

150views

Funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 2 obywateli Brazylii, którzy grali w jednym z podhalańskich klubów piłkarskich klasy A i B.

Mężczyźni w wieku 20 i 22 lat, przebywający w jednej z miejscowości powiatu nowotarskiego, zostali zatrzymani. Ustalono, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie ruchu bezwizowego tj. 90 dni pobytu w każdym okresie 180 dni na terytorium państw obszaru Schengen. Jeden z Brazylijczyków przeterminował swój pobyt o 11 dni, a drugi przebywał o 18 dni za długo.

Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzję, w której zobowiązał obywateli Brazylii do opuszczenia Polski oraz orzekł o zakazie ich ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

Przypominamy, że każdy cudzoziemiec wykonujący pracę zarobkową w Polsce – również jako piłkarz – oprócz uregulowania kwestii cywilno-prawnych z pracodawcą – musi posiadać odpowiednie dokumenty, by legalnie przebywać w Polsce oraz zezwolenia niezbędne do wykonywania tejże pracy w RP.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej