wtorek, 16 lipca, 2024
artykuły

Chińczyk nielegalnie w Polsce

191views

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali obywatela Chin.

W trakcie prowadzonej kontroli 26 latek okazał funkcjonariuszom paszport wydany przez władze Republiki Chin oraz włoski tytuł pobytowy, którego ważność wygasła w grudniu ubiegłego roku. Jak się okazało, mężczyzna wjechał na terytorium państw Strefy Schengen we wrześniu 2023 roku przez przejście graniczne we Włoszech, natomiast do Polski przybył w listopadzie 2023 roku.

Cudzoziemiec stawił się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 8 stycznia br. celem złożenia dokumentów na pobyt czasowy. Niestety ustalono, że przebywa on na terytorium RP nielegalnie, ani nie dysponuje żadnym dokumentem upoważniającym go do legalnego pobytu na terytorium Polski.

W związku z powyższym Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

           Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej