wtorek, 21 maja, 2024
artykuły

„Cyrla 2023”. Sądeccy policjanci wraz z innymi służbami ćwiczyli działania poszukiwawczo-ratownicze 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
213views

W dniach 20-21 września br. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych i ratowniczych wzięli udział w szkoleniu teoretycznym oraz w ćwiczeniach w terenie zurbanizowanym, a także w terenie górskim. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej współdziałać w przypadkach zdarzeń związanych z zaginięciem osób. 

W dwudniowym szkoleniu pod kryptonimem „Cyrla 2023”, które zorganizowała Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oprócz funkcjonariuszy sądeckiej Policji udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu oraz Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.  

20 września br. w siedzibie sądeckiej komendy zorganizowano szkolenie aplikacyjne, którego celem było doskonalenie taktyki i techniki poszukiwań osób zaginionych. Zebranych w sali konferencyjnej przywitał insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Podczas kilkugodzinnych wykładów przypomniane zostały m.in. metody poszukiwań oraz specyfika działań poszukiwawczych z uwzględnieniem trudnych uwarunkowań topograficznych. Uczestnicy wysłuchali prelekcji m.in. sądeckiego policjanta z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób, jak również przedstawicieli poszczególnych służb, którzy opowiedzieli o procedurach i sprzęcie wykorzystywanym do działań przez ich jednostki.  

Następnego dnia, tj. 21 września br., uczestnicy szkolenia przenieśli się do gminy Rytro, gdzie zorganizowane zostały ćwiczenia w terenie, zarówno zurbanizowanym, jak i górskim, których celem było sprawdzenie w praktyce współdziałania służb w prowadzeniu działań poszukiwawczo-ratowniczych. Scenariusz zakładał, że policjanci otrzymali informację o zaginięciu czterech uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych w Starym Sączu. Nastolatkowie mieli opuścić lekcje i udać się nad rzekę do Rytra, gdzie często się spotykali. W trakcie składania zawiadomienia o zaginięciu, rodzice uczniów otrzymali widomości SMS, z których wynikało, że chłopcy są w kryzysie i mogą zrobić sobie krzywdę. Policjanci natychmiast zaczynają działać. O zaistniałym zdarzeniu informowany jest komendant miejscowego komisariatu, który zostaje dowódcą działań poszukiwawczych, do których skierowany zostaje skoncentrowany alarmowo pluton Nieetatowego Pododdziału Prewencji sądeckiej jednostki. Gdy ustalone zostaje przybliżone miejsce logowania się telefonu komórkowego jednego z zaginionych, policjanci z komisariatu w Piwnicznej-Zdroju wyruszają w teren. Następnie dołączają do nich funkcjonariusze pionu prewencji i kryminalnego z sądeckiej komendy, a także przedstawiciele innych służb mundurowych i ratowniczych, powiadomieni przez oficera dyżurnego o zaginięciu nastolatków. Dodatkowo informacja przekazana zostaje również Nadleśnictwu Piwniczna, by w ramach realizacji swoich obowiązków leśnicy zwracali uwagę na wskazane osoby, które są poszukiwane.  

Podczas prowadzonych ćwiczeń w terenie policjanci i przedstawiciele pozostałych służb wykorzystywali różnorodny sprzęt i pojazdy do patrolowania obszaru poszukiwań, zarówno z lądu, wody, jak i powietrza. Przydatne były quady, motocykle i samochody terenowe, strażackie wozy bojowe, pontony, deski SUP, poduszkowce i drony. Do działań zaangażowane zostały również psy ratownicze.

Po kilkugodzinnych ćwiczeniach na terenie gminy Rytro szef sądeckich policjantów, insp. dr Krzysztof Dymura podziękował uczestnikom szkolenia takimi słowami: „Współdziałanie wszystkich służb zaangażowanych w działania poszukiwawczo-ratownicze, szczególnie w tak trudnym, górskim terenie jak Sądecczyzna, wymaga systematycznego szkolenia i jest niezwykle istotne zwłaszcza w sytuacjach, gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie i życie. Dlatego dziękuję Wam za gotowość do wspólnego doskonalenia umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania zaginionych”. Komendant osobiście przekazał podziękowania na ręce Wójta Gminy Rytro – Jana Kotarby oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Rytro – Krzysztofa Tokarczyka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – st. bryg. Pawła Motyki,  NaczelnikaGrupy Krynickiej GOPR – Michała Słabonia, Prezesa Zarządu Sądeckiego WOPR – Dariusza Gerhardta, Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych – Grzegorza Danka, Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza – Krzysztofa Setlaka, Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu – Ryszarda Wąsowicza oraz Dowódcy Kompanii V Oddziału Prewencji Policji w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu – nadkom. Wojciecha Cyrana. 

Nie zabrakło również podziękowań dla osób, które udzieliły wsparcia sądeckiej jednostce i przyczyniły się do realizacji szkolenia, w tym Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Dyrekcji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. 

Podobne ćwiczenia służb mundurowych i ratowniczych będą organizowane w przyszłości.

Andrzej Gulewicz  MTV 24

Źródło: Aneta Izworska

              Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu