sobota, 18 maja, 2024
artykuły

Dwaj Filipińczycy zatrzymani. Jeden w Małopolsce, drugi w województwie świętokrzyskim

151views

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach oraz Placówki SG w Krakowie w wyniku przeprowadzonych wczoraj kontroli legalności pobytu zatrzymali dwóch obywateli Filipin.

Kieleccy funkcjonariusze w m. Oksa (woj. świętokrzyskie) zatrzymali obywatela Filipin. 40-letni cudzoziemiec do kontroli  okazał ważny filipiński paszport oraz węgierską kartę pobytu, która figurowała w bazach danych jako przedmiot podlegający zatrzymaniu. W związku z tym, że mężczyzna nie posiadał żadnych dokumentów pobytowych uprawniających do pobytu na terytorium RP, został zatrzymany. Dodatkowo cudzoziemca ukarano mandatem karnym gotówkowym w wysokości 100 zł, w związku z naruszeniem przepisów art. 465 ust.1 pkt.1 ustawy o cudzoziemcach.

Natomiast strażnicy graniczni z Placówki SG w Krakowie zatrzymali drugiego Filipińczyka. W trakcie kontroli mężczyzna okazał funkcjonariuszom paszport biometryczny wydany przez Władze Filipin oraz polską wizę wydaną przez konsula w Manili, która straciła ważność. Filipińczyk przebywał na terytorium RP nielegalnie od 52 dni. Cudzoziemiec w dniu kontroli nie posiadał żadnego statusu pobytowego przemawiającego za jego legalnym pobytem.

Zarówno Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach, jaki i Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wydali, wobec każdego z zatrzymanych obywateli Filipin z osobna, decyzję o zobowiązaniu do powrotu, w której określony został półroczny zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

                 Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej