niedziela, 26 maja, 2024
xr:d:DAFwdhPR69Y:2,j:8849978396107483733,t:23100606
artykuły

Dwaj Gruzini zatrzymani w Nowym Sączu

216views

Wczoraj funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie, przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Wydziału do Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn – obywateli Gruzji, którzy przebywali w Polsce nielegalnie.

Cudzoziemcy posiadali paszporty biometryczne wydane przez władze Gruzji. Obydwaj wjechali na terytorium państw obszaru Schengen w połowie maja br. przez lotnicze przejście graniczne Gdańsk – Rębiechowo. Z dniem 8 sierpnia 2023 r. Gruzini wykorzystali dopuszczalny dozwolony okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Mężczyźni do dnia kontroli nie uzyskali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP. W związku z czym ich pobyt uznano za nielegalny.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie wydał wobec każdego z cudzoziemców decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna DROŻDŻ

             Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej