wtorek, 28 maja, 2024
Projekt bez nazwy - 1
artykuły

Funkcjonariusze SG z Zakopanego zatrzymali kolejnych nielegalnych migrantów

326views

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem zostali poinformowani przez policjantów patrolujących przygraniczne miejscowości, że w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy został zatrzymany obywatel Ukrainy, który w przestrzeni ładunkowej volkswagena przewoził 8 nielegalnych migrantów.

Wszystkie zatrzymane osoby przekazano funkcjonariuszom Placówki SG w Zakopanem, którzy podjęli czynności służbowe wobec Syryjczyków (7 osób dorosłych i jednego dziecka) oraz przewożącego ich Ukraińca.

Wobec 6 obywateli Syrii Komendant PSG w Zakopanem z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz wydał postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji, w postaci zgłaszania się do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem.

Dwóch obywateli Syrii złożyło wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej i udali się do ośrodka dla cudzoziemców, gdzie będą oczekiwać na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Przemytnik – obywatel Ukrainy w wieku 24 lat – również został zatrzymany. Następnie w ramach wszczętego postępowania karnego zostały mu przedstawione zarzuty w związku z organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski innym cudzoziemcom. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wobec obywatela Ukrainy orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.  Natomiast mimo legalnego pobytu na terytorium RP, Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

             Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej