sobota, 18 maja, 2024
artykuły

Hindus i Nepalczyk zatrzymani w Nowym Sączu

167views

Z uwagi na brak dokumentów umożliwiających legalny pobyt w Polsce, dwóch zatrzymanych wczoraj cudzoziemców musi wrócić do kraju pochodzenia.

Funkcjonariusze Placówki SG w Tarnowie – realizując czynności służbowe w Nowym Sączu, tj. obszarze obejmującym terytorium działania Placówki – przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, wobec obywatela Indii. 27-latek przedstawił do kontroli dokument pobytowy wydany przez władze Malty, który został unieważniony przez organ wydający. Jednocześnie, z uwagi na brak innego dokumentu pozwalającego na legalny pobyt na terytorium RP, Hindus został zatrzymany.

Natomiast funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców KaOSG w Nowym Sączu zatrzymali obywatela Nepalu. Cudzoziemiec nie posiadał żadnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce. Ustalono, że Nepalczyk wjechał na terytorium Schengen na podstawie paszportu oraz maltańskiej wizy z możliwością jednokrotnego wjazdu. Cudzoziemiec oświadczył, że do Polski przyleciał na początku stycznia 2024 r. w celu podjęcia pracy. Mężczyzna jednak nie zalegalizował swojego pobytu i od 105 dni przebywał w RP nielegalnie.

Komendant Karpackiego Oddziału SG wobec Nepalczyka, a Komendant Placówki SG w Tarnowie w stosunku do obywatela Indii, wydali decyzje o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium państw Schengen przez 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

           Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej