niedziela, 26 maja, 2024
artykuły

Komunikat dla cudzoziemców. Legalny pobyt a zakończenie stanu epidemii

192views

Komunikat dla cudzoziemców. Legalny pobyt a zakończenie stanu epidemii

W związku ze zniesieniem stanu epidemii, cudzoziemcy którzy przebywali w Polsce na podstawie przedłużonych dokumentów pobytu, utracą od 1 sierpnia br. prawo legalnego pobytu w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego- od dnia 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie z dniem 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że szczególne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom wynikające z treści ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mające na celu uregulowanie ich sytuacji pobytowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego zakończą się w dniu 31 lipca 2023 r.

W związku z powyższym, po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego — to jest od dnia 1 sierpnia 2023 r.- zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności. Zatem z dniem 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium RP na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt lub w związku z przedłużonym terminem dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium RP wynikającymi z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach — tracą prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium RP na podstawie ww. uprawnień.

Powyższe nie dotyczy cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP zostaje uznany za legalny na podstawie odrębne przepisy prawa.

W konsekwencji powyższego, wobec cudzoziemców, którzy nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjęte zostaną działania przewidziane przepisami ustawy o cudzoziemcach.

komunikat oprac.Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Straż Graniczna