sobota, 15 czerwca, 2024
filmy

Konfederacka majówka w Muszynce

307views

Muszynka, gmina Krynica-Zdrój 11 maja 2024r.

Od wielu lat tradycyjnie w Muszynce organizowane są majówki konfederackie. W tym roku grono obchodzących uroczystość powiększyło się o Fundację im. Generała Pułaskiego. Z roku na rok gości przybywa co raz więcej, w związku z projektem odbudowy szańca konfederatów barskich w Muszynce, również ścieżki edukacyjnej i wiele,  wiele innych ciekawostek.

Fundacja im. Generała Pułaskiego z Gminy Krępna zaprezentowała po raz pierwszy na majówce konfederacji w Muszynce stroje z tamtych lat. Naszym celem w związku z zainteresowaniami jest utrwalić pamięć oraz odtwarzać inscenizacje potyczek konfederatów barskich z armią rosyjską – powiedział Dariusz Mielczarek Fundacja im. Generała Pułaskiego

250 lat temu konfederaci barscy na szczycie Karpat wybudowali wiele obozów na granicy Austro-Węgierskiej,  po to by chronić się przed wojskami rosyjskimi. W Muszynce jest najlepiej zachowany obóz konfederatów barskich. Z innych obozów najbliżej są usytuowane: pod Lackową, na Jaworze w Wysowej, w Grabiu, w Koniecznej. Wiele, wiele takich obozów do dnia dzisiejszego pozostało. Są organizacje, między innymi  Stowarzyszenie Odkryj Tylicz, które starają się odtworzyć te obozy, zachować ich historię i wspominać co roku na takich właśnie majówkach  historię Konfederacji Barskiej – powiedział Janusz Kieblesz Stowarzyszenie Odkryj Tylicz.

Co roku majówce konfederackiej towarzyszą wystrzały z armaty, która jest pomniejszoną repliką ówczesnej armaty z XVII w. oraz grupa rekonstrukcyjna,  która powstała przy Muzeum Dziejów Tylicza. Wspomniana grupa przy różnego rodzaju uroczystościach stara się odtworzyć tą dawną historię. Ciekawostką jest to, że odnalezione kule w obozie z oryginalnych dużych armat mają średnicę 10 cm. 

Uniwersytet Warszawski przeprowadza na tych terenach szereg badań archeologicznych  obozów i pozostałości materialnych po konfederacji barskiej. Dzięki tym badaniom możliwa jest dokładna rekonstrukcja obozów, która będzie niedługo poczyniona. Na razie są to badania powierzchniowe i geofizyczne.  W oparciu o metodę elektroporową i magnetyczną, odkryto wewnętrzną metodę zagospodarowania tego obiektu, w postaci okrągłych pali drewnianych, mających już ok. 250 lat, elementy zabudowy, znaleziono również kaplicę, ponieważ wyszedł obiekt murowany. Jest nadzieja, że znajdzie się jeszcze coś więcej, co w przyszłości posłuży lepszej rekonstrukcji i lepszego poznania tych dziejów obozów konfederatów barskich – powiedział Michał Filipowicz  Uniwersytet Warszawski.   

W Muszynce uczczono pamięć konfederatów barskich uroczystą mszą św. w górach, bezpośrednio na terenie byłego obozu, oraz piknikiem. Przed zebranymi wystąpili: dzieci ze szkoły w Muszynce,  Grupa Wokalna Kryniccy Seniorzy oraz Zespół Regionalny Pogranicze z Tylicza.

Realizacja Filmowa

Andrzej Gulewicz  MTV 24