czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Koniec podróży dla Banglijczyka, obywatela Zimbabwe, 3 Turków i Ukrainki

242views

We wtorek 2 kwietnia funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali m.in. Banglijczyka, obywatela Zimbabwe oraz Turczynkę z dwójką dzieci. Ponadto ujawnili obywatelkę Ukrainy, której odmówili wjazdu do RP.

W rejonie dworca PKP w Tarnowie wspólny patrol strażników granicznych z pododdziału reprezentacyjnego SG z Nowego Sącza oraz tarnowskiej Placówki SG zatrzymał 31-letniego obywatela Bangladeszu. Dane cudzoziemca figurowały w bazach SG jako obywatela państwa trzeciego, któremu należy odmówić wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen. Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec Banglijczyka decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z 6 miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

Z kolei funkcjonariusze Placówki SG z Krakowa zatrzymali obywatela Zimbabwe. Mężczyzna wjechał na terytorium Polski pod koniec września 2021 r. Na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, wydanego przez Wojewodę Małopolskiego przebywał legalnie w Polsce do połowy marca br. W związku z tym, że 23-letni cudzoziemiec nie posiadał dokumentu uprawniającego do pobytu, tj. od ponad dwóch tygodni przebywał w Polsce nielegalnie, Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję administracyjną o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Natomiast na krakowskim lotnisku, po przylocie samolotu rejsowego z Dubaju, do odprawy paszportowej na kierunku wjazdowym do Polski zgłosiła się 18-letnia Ukrainka. Strażnik graniczny dokonujący odprawy stwierdził, iż kobieta przebywała przez 106 dni w poprzedzającym 180-dniowym okresie na terytorium państw członkowskich strefy Schengen. Przy czym przypomnieć należy, że okres legalnego pobytu w ruchu bezwizowym wynosi 90 dni. Dlatego też młodej kobiecie wydano decyzję o odmowie wjazdu do RP oraz nakaz przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski. Ukrainka wróciła do Zjednoczonych Emiratów Arabskich najbliższym możliwym lotem.

Pogranicznicy Placówki SG w Kielcach zatrzymali  troje obywateli Turcji, którzy ostatni raz wjechali do Polski w połowie lipca ubiegłego roku przez PG Warszawa – Okęcie. Jedna z cudzoziemek okazała do kontroli ważny paszport wraz z polską wiza krajową, która utraciła ważność na początku listopada 2023 r. Turczynka w wieku 26 lat podróżowała z dwójką małoletnich dzieci, których wizy także utraciły ważność w tym samym czasie. Cudzoziemka nie posiadała żadnych innych dokumentów uprawniających całą trójkę do pobytu na terytorium RP. Komendant Placówki SG w Kielcach wydał cudzoziemce decyzję o zobowiązaniu do powrotu, w której określił zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy. Decyzja objęła również dwójkę małoletnich dzieci obywatelki Turcji.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

             Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej