czwartek, 13 czerwca, 2024
artykuły

Kontrole przewoźników aplikacji mobilnych w powiecie krakowskim

259views

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie wspierali policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników Urzędu Miasta w Krakowie podczas kontroli kierowców, świadczących usługi przewozowe za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Ujawnionych zostało 11 wykroczeń, a 3 kierowców zostało zatrzymanych za nielegalny pobyt na terenie RP.

15 grudnia br. w porze popołudniowo – wieczornej w Balicach policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzili akcję ukierunkowaną na kontrolę kierujących, wykonujących odpłatny przewóz zamawiany za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

W działaniach policjantów wspierali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie oraz małopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Swój udział w działaniach mieli także pracownicy Urzędu Miasta w Krakowie, którzy na prośbę funkcjonariuszy, weryfikowali posiadanie stosownych licencji przez przewoźników.

Głównym celem akcji było sprawdzanie bezpieczeństwa przewożonych osób oraz posiadanie przez kierowców wymaganej licencji na przewóz pasażerów, uprawnień do prowadzenia pojazdami, stanu technicznego i wyposażenia samochodów, legalności pobytu na terenie kraju oraz stanu trzeźwości kierujących. Dane każdego z kierujących były też weryfikowane w bazach danych pod kątem posiadania zakazu prowadzenia pojazdami, cofniętych uprawnień oraz czy są osobami poszukiwanymi.

W ramach kilkugodzinnych działań funkcjonariusze skontrolowali 31 pojazdów, ujawniając przy tym 11 wykroczeń w ruchu drogowym. W 2 kontrolowanych samochodach stwierdzono nieprawidłowości stanu technicznego, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

Trzech z kontrolowanych kierowców zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Placówki SG w Krakowie wobec podejrzenia, że są nielegalnymi imigrantami. Finalnie dwóch z nich okazało się obcokrajowcami nielegalnie przebywającymi na terenie Polski. Jednym z nich był obywatel Azerbejdżanu, a drugi Kazachstanu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani. Po wykonaniu niezbędnych czynności, obaj mężczyźni zostaną deportowani do kraju ojczystego.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

            Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej