czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Losy Strzałkowa w Wielkopolsce na przestrzeni lat

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
704views

Starzałków uzyskał lokację miejską  w 1518 roku,  a  w 1578 został zdegradowany.

Strzałków jako dawna gmina wiejska istniała do 1954 roku.  Na początku okresu międzywojennego gmina Strzałków należała do powiatu tureckiego w woj. łódzkim. 1 lipca 1922 roku gminę przyłączono do powiatu kaliskiego w tymże województwie. 1 kwietnia 1938 roku gminę wraz z całym powiatem kaliskim przeniesiono do woj. poznańskiego.

Po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 19 gromad: Annopol, Budy Liskowskie, Chrusty, Ciepielów, Józefów, Lisków, Lisków-Rzgów, Madalin, Małgów, Małgów kol., Nadzież, Pyczek, Strzałków, Swoboda, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn kol., Zakrzyn-Baranek i Żychów.

Jednostka została zniesiona 29 wrzesnia 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Po reaktywowaniu gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku gminy Strzałków nie przywrócono, utworzono natomiast jej terytorialny odpowiednik, gminę lisków w tymże powiecie i województwie.

Obecnie Strzałków oraz graniczące Chrusty należą do gminy Lisków ( powiat kaliski ), położone ok.18 km na południowy zachód od Turku. Miejscowości spokojne, malownicze, typowo rolnicze. Zamieszkała ludność, bardzo gościnna  zajmuje się uprawami zbóż, rzepaku i innych płodów rolnych oraz hodowlą bydła i trzody chlewnej. Jedne z wielu miejsc w tym rejonie gdzie słychać śpiew ptaków, pracę traktorów w polach,  gdzie  życie toczy się „ po Bożemu”  od wschodu do zachodu słońca.

Tu urodził się Walenty Majdański polski pedagog i działacz społeczny.

W Strzałkowie można odwiedzić Kościół, który został wzniesiony w 1754 r. z fundacji Ignacego Zaremby z Kalinowy, starościca prośniatyńskiego, i księdza Jana Brańskiego, proboszcza w Liskowie. W 1992r.

Konstrukcji zrębowej, oszalowany. Orientowany. Do prostokątnej nawy przylega węższe, trójbocznie zamknięte prezbiterium. Przylega do niego od północy dwukondygnacyjna zakrystia z lożą kolatorską. Przy nawie od zachodu kruchta. Dachy kryte blachą. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę o ażurowej latarni, z baniastym hełmem. Wnętrze przykryte pozornym sklepieniem kolbkowym. Na sklepieniu prezbiterium malowidło w kolistym medalionie.

Późnobarokowe wyposażenie wnętrza z 2 poł. XVIII w. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Immaculaty. W ołtarzach bocznych obrazy śś. Sylwestra i Antoniego oraz figury śś. Jadwigi, Katarzyny, Kazimierza i nieznanego świętego. Na profilowanej belce tęczowej krucyfiks. Przy północnej ścianie prezbiterium nadwieszona ambona koszowa z baldachimem zwieńczonym figurą Salvatora Mundi . Chrzcielnica w kształcie kielicha. Przy kościele usytuowana jest drewniana dzwonnica z 1 poł. XVIII w.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Fot. aut.