piątek, 19 lipca, 2024
artykuły

Młodzi ludzie chcą służyć w Straży Granicznej …to bardzo dobry wybór drogi życiowej

245views

W Karpackim Oddziale Straży Granicznej przeprowadzono II etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Kandydaci do służby musieli poddać się testom z wiedzy ogólnej i  języka obcego oraz w następnej kolejności, testowi sprawności fizycznej. Na zakończenie tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, odbyła się rozmowa przed komisją egzaminacyjną.

Kandydatów do służby w Straży Granicznej, którzy pomyślnie zdali egzaminy, czekają teraz kolejne  etapy procedury naboru – badanie psychofizjologiczne ( tzw. wariograf) oraz komisja lekarska.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego przebiegał pod czujnym okiem komisji egzaminacyjnej, w której składzie byli Pogranicznicy z Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

***

Zachęcamy!!!

Informacje dotyczące rekrutacji kandydatów do służby można znaleźć na stronie Karpackiego Oddziału SG w zakładce „Nabór do służby”:

https://bip.karpacki.strazgraniczna.pl/s09/rekrutacja-do-sluzby-w/9965,NABOR-DO-SLUZBY-PRZYGOTOWAWCZEJ-W-KARPACKIM-ODDZIALE-SG.html

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej