wtorek, 25 czerwca, 2024
artykuły

Muzeum Okręgowe wydało katalog prezentujący straty wojenne Muzeum Ziemi Sądeckiej

396views

30 listopada w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego sądeccy historycy i muzealnicy zaprezentowali katalog do wystawy „Utracone, ocalone” , która od 29 września do 31 października była prezentowana w Domu Gotyckim. Wydawnictwo „Utracone, ocalone” dokumentuje historię powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu.

„Muzeum Ziemi Sądeckiej będzie silnie podtrzymywało plemienną żywotność naszego regionu. […] Muzeum będzie także uczyć historycznego sposobu patrzenia na fakty i zjawiska wieków minionych, tym samym spełni swe zadanie dla nauki, szczególnie dla kształcenia młodzieży” – powiedział artysta malarz Romuald Reguła.

Instytucjonalne początki muzealnictwa sądeckiego sięgają 1909 r. Prawie dwadzieścia lat później, w 1938 r., Muzeum pomieszczono w wyremontowanym zamku starościńskim, w którym zgromadzono kilkutysięczne zbiory z zakresu archeologii, historii, etnografii i historii sztuki. Wybuch II wojny światowej przekreślił dalszy rozwój nowosądeckiej instytucji muzealnej. Okupacja doprowadziła bowiem nie tylko do utraty większości zabytkowych przedmiotów, ale również do zniszczenia samej siedziby Muzeum, która została wysadzona w powietrze 18 stycznia 1945 r. To, co zostało ze zbiorów muzealnych, stanowiło jedynie niewielki szczątek przedwojennej całości, ocalały głównie dzięki Romanowi Szkaradkowi i Romualdowi Regule, przedwojennym kustoszom, zaangażowanym bez reszty w ratowanie historycznego dziedzictwa Sądecczyzny – napisał we wstępie Dyrektor Muzeum Okręgowego Robert Ślusarek, który przywitał gości.

Spotkanie prowadził historyk, dr Jakub Bulzak.

W książce znajdziemy następujące artykuły:

– „Obraz zamku sądeckiego na przestrzeni wieków – analiza stanu badań” Piotra Wierzbickiego

– „Zamek sądecki w czasie II wojny światowej oraz jego zniszczenie” Dawida Golika

– „Muzealnictwo w Nowym Sączu do 1945 r.” i „Muzeum w Nowym Sączu w latach 1945–1975” Leszka Migrały

– „Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu od 1975 r. po współczesność. Wybrane działania” Marii Marcinowskiej  

– „Próba klasyfikacji strat wojennych poniesionych przez Muzeum nowosądeckie na podstawie inwentarzy muzealnych oraz zachowanej dokumentacji archiwalnej” Bartłomieja Czecha

– „Pochodzenie i losy eksponatów Muzeum Ziemi Sądeckiej do 1945 r.”  Justyny Stasiek-Harabin

– „Zbiory Działu Etnograficznego” Joanny Hołdy  

– „Zbiory Działu Historyczno-Archeologicznego” Beaty Wierzbickiej  

– „Zbiory Działu Sztuki” Edyty Ross-Pazdyk

Wydawnictwo  jest nieodpłatnie dostępne na stronie Muzeum:

Można je także nabyć w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Katalog towarzyszący wystawie „Utracone, ocalone”, zrealizowano w ramach projektu „Historia powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Badanie polskich strat wojennych”.

Partnerem projektu był nowosądecki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

****

Kolegium redakcyjne: Bogusława Błażewicz, Piotr Droździk, Maria Marcinowska, Leszek Migrała, Danuta Plata, Barbara Szafran, Anna Wideł (sekretarz), Beata Wierzbicka.

Redakcja katalogu: Beata Wierzbicka.

Fotografie: Piotr Droździk – eksponatów, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – archiwalne, Archiwum Akt Nowych w Warszawie – archiwalne.

Projekt graficzny: Olga Niekurzak

Korekta: Agata Tobiasz 

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz

Druk: Drukarnia GOLDRUK, Nowy Sącz

Autorzy wystawy: Joanna Hołda, Bogusława Błażewicz (Dział Etnograficzny) Beata Wierzbicka, Bartłomiej Czech (Dział Historyczno-Archeologiczny) Edyta Ross-Pazdyk, Justyna Stasiek-Harabin (Dział Sztuki).

Autorzy not katalogowych: J.H. – Joanna Hołda B.W. – Beata Wierzbicka, B.C. – Bartłomiej Czech, E.R.P. – Edyta Ross-Pazdyk, J.S.H. – Justyna Stasiek-Harabin, B.S. – Barbara Szafran.

Andrzej Gulewicz  MTV 24

Źródło: Agnieszka Małecka

             Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Fot. Piotr Droździk