czwartek, 23 maja, 2024
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}
artykuły

Nepalczyk musi opuścić nasz kraj

186views

Obywatel Nepalu został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wydziału do Spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału SG w związku z przeprowadzoną w Nowym Sączu kontrolą legalności pobytu.

Ustalono, że maltańska karta pobytu 29-letniego Nepalczyka, który w naszym kraju pracował w branży gastronomicznej w powiecie nowotarskim,  widnieje jako przedmiot podlegający zatrzymaniu. Mężczyzna nie posiadał innych dokumentów pobytowych uprawniających go do pobytu na terytorium RP i państw Schengen. Oznaczało to, że cudzoziemiec przebywał w Polsce nielegalnie.

W związku z powyższym, Komendant Karpackiego Oddziału SG wydał decyzję, w której zobowiązał  Nepalczyka do opuszczenia RP w terminie 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej