niedziela, 26 maja, 2024
artykuły

Niby Francuz chciał lecieć do Berlina, a pojechał do ośrodka

180views

Oczekując na krakowskim lotnisku na odlot samolotu rejsowego do Berlina, cudzoziemiec stał się przedmiotem zainteresowania funkcjonariuszy Placówki SG w Krakowie – Balicach. Finalnie, zamiast do Berlina, trafił do jednego z ośrodków dla cudzoziemców w Polsce.

27-letni mężczyzna został wylegitymowany w ramach patrolu mającego na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji  przez funkcjonariuszy PSG w Krakowie- Balicach, a następnie wszczęta została  wobec niego kontrola legalności pobytu. Przedstawiony przez cudzoziemca francuski paszport figurował jednak w bazach poszukiwawczych.

Cudzoziemiec, jak się okazało obywatel Bangladeszu, posłużył się w trakcie legitymowania przerobionym francuskim dokumentem, wystawionym na dane innej osoby.

Dane Banglijczyka figurowały ponadto w jednej z dostępnych baz, jako osoby, której nie należy zezwolić na wyjazd z Polski.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przedstawiono mu zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się przerobionym dokumentem. Dokument został zatrzymany jako dowód w sprawie.

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego ww. cudzoziemiec przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze.

Wobec mężczyzny wszczęto ponadto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu.

Cudzoziemiec został umieszczony w jednym z ośrodków dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy, gdzie będą trwały dalsze czynności.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: mjr SG Dorota Kądziołka

          Rzecznik Prasowy Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu