poniedziałek, 15 lipca, 2024
artykuły

Nielegalny pobyt Gruzina

562views

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie, w wyniku kontroli legalności pobytu, zatrzymali obywatela Gruzji.

W trakcie prowadzonej kontroli, cudzoziemiec nie posiadał żadnych dokumentów mogących potwierdzić jego tożsamość, która została ustalona na podstawie oświadczenia ustnego. Dane mężczyzny potwierdzono przy użyciu dostępnych systemów informatycznych i zdjęcie strony personalizacyjnej paszportu.

Gruzin oświadczył, że poprzednio wjechał na terytorium RP przez Medykę, a następnie udał się do Niemiec. Do Polski ponownie przyjechał 14 dni temu z Niemiec autobusem.

Cudzoziemiec został zatrzymany przez funkcjonariuszy Placówki SG w Krakowie w związku z wystąpieniem przesłanek do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni. Mężczyzna otrzymał również zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału  Straży Granicznej