czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Nielegalny pobyt Nepalczyka i poszukiwany Polak – mężczyźni zatrzymani przez Pograniczników

177views

W sobotę funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem zatrzymali obywatela Nepalu, natomiast Strażnicy Graniczni z Placówki SG w Krakowie-Balicach nie zezwolili na wyjazd obywatelowi Polski, który był poszukiwany.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem w wyniku przeprowadzonej w sobotę w miejscowości Żarki w powiecie chrzanowskim kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali 27-letniego obywatela Nepalu. Ustalono, że w  roku 2021 cudzoziemiec złożył wniosek o pobyt czasowy do Wojewody Dolnośląskiego ale do dnia dzisiejszego nie wydano decyzji. Mężczyzna oświadczył, że sprawą jego pobytu w Polsce zajmował się jego pracodawca. Stwierdził również, że procedura u Wojewody Dolnośląskiego zakończyła się, dlatego złożył kolejny wniosek o pobyt czasowy do Wojewody Łódzkiego. W lutym 2024r. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydał ww. decyzję o stwierdzeniu nieważności aktualnej karty pobytu.

W związku z powyższym Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W tym samym dniu w Lotniczym Przejściu Granicznym w Krakowie-Balicach na kierunku wyjazdowym z Polski, funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie-Balicach zatrzymali 31-letniego mieszkańca Zabrza. Powodem zatrzymania była przeszłość mężczyzny. Był on poszukiwany celem zatrzymania i doprowadzenia do najbliższego Aresztu Śledczego na podstawie Nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu do odbycia zastępczej kary aresztu w wymiarze 15 dni. Zatrzymanego przekazano do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzisiaj został osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej