niedziela, 16 czerwca, 2024
artykuły

Nieopłacalne kombinacje obywatela Azerbejdżanu

195views

Na krakowskim lotnisku do odprawy paszportowej na wylot z Polski zgłosił się mężczyzna, podający się za obywatela Mołdawii. Podczas kontroli okazał dokumenty, z których jeden został podrobiony. Co więcej, podrobione okazały się również dodatkowe dokumenty przedłożone w celu potwierdzenia tożsamości cudzoziemca.

Na uwagę zasługuje profesjonalizm, jakim wykazali się funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach, ponieważ mężczyzna przy wykorzystaniu paszportu bez problemu poruszał się po innych lotniskach Europy (m.in. w Czechach, Niemczech, czy Turcji).

Rzekomy Mołdawianin okazał podczas kontroli paszport mołdawski oraz polską kartę pobytu. Weryfikacja przeprowadzona przez funkcjonariusza Placówki SG w Krakowie-Balicach wzbudziła jednak podejrzenie co do osoby i autentyczności przedłożonego paszportu. Kiedy dokument sprawdzono w dostępnych bazach okazało się, że figuruje on jako skradziony.

Później było coraz ciekawiej … . Cudzoziemiec został poproszony o dodatkowe dokumenty na potwierdzenie tożsamości i danych. Osoba okazała mołdawski dowód osobisty oraz prawo jazdy. Weryfikacja dokumentów wykazała, że zarówno dowód osobisty, jak i prawo jazdy są prawdopodobnie podrobione. W toku dalszych czynności ustalono, że paszport stworzony jest z dwóch następujących po sobie serii wzorów paszportów mołdawskich.

W toku podjętych działań weryfikacyjnych ustalono, że osoba o danych występujących w paszporcie nie istnieje w mołdawskich bazach, a numery prawa jazdy oraz dowodu osobistego figurują w systemie, ale są wystawione na inne osoby. W wyniku zintensyfikowanych czynności śledczych, mężczyzna przyznał, że jest obywatelem Azerbejdżanu, a nie Mołdawii.

Cudzoziemcowi  przedstawiono zarzuty usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się w trakcie kontroli granicznej sfałszowanymi dokumentami, a także zarzut z art. 272 Kodeksu karnego, obejmujący wyłudzoną kartę pobytu. Dokumenty zostały zatrzymane jako dowody w sprawie.

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się odpowiedzialności – wymierzono mu karę grzywny.

Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął postępowanie administracyjne i wydał wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz państw Schengen przez okres 3 lat. Zatrzymany obywatel Azerbejdżanu decyzją Sądu został także umieszczony w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców na okres 3 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło:  Justyna DROŻDŻ

             Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej