czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Nocne kontrole taksówek w Krakowie

144views

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie wspierali policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników Urzędu Miasta w Krakowie podczas kontroli kierowców, świadczących usługi przewozowe. Działania kontrolne ukierunkowane były na zwalczenie szarej strefy w przewozie osób.

Głównym celem akcji było sprawdzanie bezpieczeństwa przewożonych osób oraz posiadanie przez kierowców wymaganej licencji na przewóz pasażerów, uprawnień do prowadzenia pojazdami, stanu technicznego i wyposażenia samochodów, legalności pobytu na terenie kraju oraz stanu trzeźwości kierujących. Dane każdego z kierujących były też weryfikowane w bazach danych pod kątem posiadania zakazu prowadzenia pojazdami, cofniętych uprawnień oraz czy są osobami poszukiwanymi.

Ujawnionych zostało 11 wykroczeń, a 3 kierowców zostało zatrzymanych za nielegalny pobyt na terenie RP.

W ramach kilkugodzinnych działań skontrolowano 25 pojazdów, którymi wykonywany był przewóz osób za pomocą mobilnych aplikacji łączących kierowcę z klientem. Wszczęto 4 postępowania administracyjne na przewoźników za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Na kierujących pojazdami nałożono 11 mandatów karnych oraz zatrzymano 4 dowody rejestracyjne za niewłaściwy stan techniczny oraz wpisy w dowodzie rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

             Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej