sobota, 15 czerwca, 2024
filmy

Obchody XXXIII rocznicy powołania Straży Granicznej oraz uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej

264views

Nowy Sącz 24 maja 2024r.

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu jest obecnie jednym z 9 Oddziałów Straży Granicznej w Polsce. Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje dwa województwa: małopolskie i świętokrzyskie. Odpowiada za ochronę granicy państwowej ze Słowacją na odcinku 319,49 km. Obowiązki służbowe wykonuje w nim 746 funkcjonariuszy oraz 173 pracowników cywilnych.

Komendant KaOSG wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego urzędu – Komendy Karpackiego Oddziału SG zlokalizowanej w Nowym Sączu oraz Komendantów Placówek. W skład Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi 5 placówek: Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, Placówka Straży Granicznej w Krakowie, Placówka Straży Granicznej w Zakopanem, Placówka Straży Granicznej w Tarnowie oraz Placówka Straży Granicznej w Kielcach.

Komendant KaOSG jak i Komendanci poszczególnych placówek są terenowymi organami Straży Granicznej, które planują, organizują, kontrolują i kierują wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy zadań służbowych, w szczególności w zakresie:

– ochrony granicy państwowej

– kontroli ruchu granicznego

– zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji

– rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania

ich sprawców w zakresie właściwości SG

– przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Na szczególną uwagę zasługują również komórki organizacyjne KaOSG w Nowym Sączu, które pełnią funkcje reprezentacyjne na rzecz całej formacji: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) – pełniący funkcję Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W skład Komendy Oddziału wchodzą wydziały: graniczny, operacyjno-śledczy, do spraw cudzoziemców, organizacji i promocji, zabezpieczenia działań, łączności i informatyki, kadr szkolenia, główny księgowy, techniki i zaopatrzenia, ochrony informacji, kontroli, analiz informacji i współpracy międzynarodowej oraz zespół prasowy i służba zdrowia.

Karpacki Oddział Straży Granicznej dla zwiększenia skuteczności współpracuje z Policją, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Służbą Ochrony Państwa oraz innymi służbami, instytucjami i urzędami, a także Policją Republiki Słowackiej oraz z Województwem Preszowskim i Żylińskim Republiki Słowacji. Funkcjonariusze oddziału uczestniczą w misjach zagranicznych oraz programach Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Na przestrzeni ostatnich lat przybrały na sile działania funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczących w misjach zagranicznych, wspierających służby innych państw w ochronie ich granic. Działania te mają miejsce we współpracy z Agencją Frontex w Grecji, Bułgarii, Francji, Słowacji, Hiszpanii, Holandii na Ukrainie i we Włoszech. Dotyczą także misji EULEX w Kosowie, EUMMM w Gruzji oraz wsparcia Republiki Macedonii i Węgier.

Relacja Filmowa

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu