sobota, 18 maja, 2024
artykuły

Obywatel Zimbabwe umieszczony w ośrodku dla cudzoziemców

186views

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie, w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu, zatrzymali w stolicy Małopolski obywatela Zimbabwe.

50-latek posiadał przy sobie paszport wraz z podrobioną na wzór oryginału polską Kartę Pobytu. Oświadczył, że z Zimbabwe przyleciał do Belgii, a w marcu ubiegłego roku przyjechał do Polski. Dane obcokrajowca figurowały w systemach SG, jako obywatela państwa trzeciego podlegającego decyzji nakazującej powrót. Cudzoziemiec nie posiadał innych ważnych dokumentów pobytowych.

Obywatelowi Zimbabwe przedstawiono zarzuty o to, że w trakcie kontroli legalności pobytu posłużył  jako autentyczną, uprzednio podrobioną na wzór oryginału Kartą Pobytu oraz czynił przygotowania do posłużenia się jako autentycznymi uprzednio podrobionym dokumentami uzupełniającymi, tj. z art. 270 § 1 Kodeksu karnego oraz art. 270 § 3 Kodeksu karnego.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolne poddał się karze. Zastosowano wobec niego karę grzywny w wysokości 1 000 zł.  W toku dalszych czynności Komendant PSG w Krakowie wszczął postępowanie administracyjne wobec cudzoziemca o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza po rozpatrzeniu wniosku Komendanta Placówki SG w Krakowie, wydał postanowienie o umieszczeniu obywatela Zimbabwe w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na czas nieprzekraczający 3 miesięcy, co uczyniono w dniu wczorajszym.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna DROŻDŻ

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej