czwartek, 23 maja, 2024
filmy

Pierwsza Sesja Nowej Kadencji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

402views

Muszyna 7 maja 2024r.

Na podstawie postanowienia nr 787/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  z dnia 23 kwietnia 2024r. zwołano  7 maja 2024r. I Sesję Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,  celem złożenia ślubowania przez Radnych Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.

Sesję otworzył Piotr Rutka najstarszy wiekiem radny. Następnie przed zebranymi  wystąpiła  przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Muszynie Katarzyna Rymarczyk-Wajda, po czym przystąpiono do uroczystego rozdania zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Nowo wybrani radni Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna: Tomasz Bober, Jakub Cieciura, Jerzy Majka, Mariusz Jurczyński, Marcin Sekuła, Ryszard BołozAndrzej Źrołka, Bogdan Kałuziński, Piotr Rutka, Marlena Sało, Mirosław Maślanka, Andrzej Sułowski, Marta Hajduga, Krystyna Cieśla, Anna Bednarz złożyli uroczyście ślubowanie.

Również uroczyste ślubowanie złożył Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dr Jan Golba.

Po oficjalnym już w nowej kadencji wystąpieniu dr Jana Golby Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, nowo wybrana rada przystąpiła do wyborów  Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz jego dwóch zastępców. 

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, w składzie 15 radnych wybrała  jednogłośnie, w sposób tajny  Przewodniczącego  Rady Jerzego Majka  i  jego Zastępców  Ryszarda Bołoz  oraz Andrzeja Sułkowski.

Radny Senior Piotr Rutka przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzemu Majka.

Kolejnym punktem sesji był wybór członków Komisji Rewizyjnej.

Sesja bardzo dobrze przygotowana pod kątem technicznym i medialnym. Prowadzona z wielką starannością w sposób rzeczowy i sprawny.

Relacja filmowa