sobota, 15 czerwca, 2024
artykuły

Porozumienie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Grupy Krynickiej GOPR

176views

W piątek 24 maja w Sali Tradycji Karpackiego Oddziału SG zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej a Grupą Krynicką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dokument reguluje zasady współdziałania w celu podniesienia sprawności i skuteczności wzajemnej współpracy.

Podpisanie umowy przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Grupę Krynicką GOPR uzasadnione było potrzebą aktywnego włączenia się w działania mające na celu ratowanie wartości nadrzędnych tj. życia i zdrowia ludzkiego. Podjęcie bezpośredniej współpracy miedzy stronami umożliwi skorzystanie ze specjalistycznej wiedzy oraz wieloletnich doświadczeń ratowników górskich, posiadających wysokie kompetencje.

Treść Porozumienia sygnowali: gen. bryg. SG Adam Jopek – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Jerzy Siodłak – Naczelnik GOPR oraz Michał Słaboń – Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR.

Koordynatorem współdziałania ze strony Karpackiego OSG wyznaczony został ppłk SG Krzysztof Janus – Naczelnik Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego).

Celem podjęcia współpracy stron jest m.in.:

– prowadzenie działań wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w terenie trudnodostępnym (w tym górskim),

– wymiana doświadczeń oraz organizacja wspólnych szkoleń m.in. w zakresie zasad udzielania pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof w terenach trudnodostępnych, technik linowych, posługiwania się sprzętem ratowniczym oraz innych szkoleń zmierzających do podwyższenia kompetencji obu stron,

– prowadzenie wspólnych akcji poszukiwawczych i ratowniczych wobec osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,

– udzielanie wzajemnej pomocy podczas działań realizowanych na terenach trudnodostępnych, akcji ratowniczych, jak również zadań wykonywanych na rzecz zwalczania klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania katastrofom, w tym usuwania ich skutków,

– współpraca na płaszczyźnie identyfikowania zjawisk nielegalnej migracji, w tym wymiana informacji o osobach, wobec których prowadzone są działania poszukiwawcze/ratownicze lub które przekroczyły granicę państwową w celach migracyjnych i poruszają się w bezpośredniej bliskości granicy państwowej.

Rozwój kompetencji ratowniczych przez funkcjonariuszy SG w dobie zagrożeń migracyjnych, stanowi jeden z istotnych elementów praktycznego podnoszenia kwalifikacji w ramach służby działającej w oparciu o ideę poszanowania podstawowych praw człowieka. Funkcjonariusze Straży Granicznej realizując zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej – w tym również na wschodniej granicy RP – często spotykają się z potrzebą udzielania pomocy cudzoziemcom, będącym ofiarami przestępczej działalności opartej na nielegalnym przekroczeniu granicy, w tym w terenie trudnodostępnym.

Pierwsze szkolenia organizowane w ramach podpisanego Porozumienia rozpoczną się już w czerwcu bieżącego roku. W pierwszej kolejności udział w nich wezmą funkcjonariusze z Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. 

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej