czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Problemy Polaka z wylotem do USA

140views

Osoby posiadające jednocześnie obywatelstwo polskie oraz innego kraju, mogą niekiedy przeżyć niemiłe zaskoczenie podczas przekraczania granicy. Nieznajomość wymogów w tym zakresie, stała się przyczyną problemów z wylotem z kraju 69-letniego Polaka.

Funkcjonariusz Straży Granicznej, ma obowiązek nie zezwolić na wyjazd z Polski obywatelowi RP, który nie posiada przy sobie ważnego polskiego dokumentu podróży. Nie ma w tym przypadku znaczenia posiadanie drugiego obywatelstwa i drugiego ważnego paszportu, choćby na jego podstawie można by wybrać się w podróż dookoła świata.

Do odprawy granicznej na krakowskim lotnisku zgłosił się 69- obywatel RP. Mężczyzna chciał lecieć do Chicago. Polak wylegitymował się podczas kontroli paszportem wydanym przez władze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podróżny stwierdził, że posiada również polski paszport, ale pozostawił go w domu w Polsce, gdzie mieszka od 15 lat.

W związku z tym, że mężczyzna nie posiadał przy sobie innego polskiego dokumentu uprawniającego do wylotu z kraju, strażnicy graniczni z krakowskiego lotniska nie zezwolili mu na wylot z kraju.  

PRZYPOMINAMY!!!

Zgodnie z zapisami ustawy o obywatelstwie polskim, w tym art. 3, obywatel RP posiadający również obywatelstwo innego państwa (np. USA), nie może wobec władz RP powoływać się ze skutkiem prawnym na to obywatelstwo. Każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, podczas przekraczania granicy powinna legitymować się ważnym polskim dokumentem podróży, umożliwiającym przekroczenie granicy RP.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

            Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału  Straży Granicznej