poniedziałek, 15 lipca, 2024
All-focus
artykuły

Prognozowany powrót zimy na Sądecczyznę. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo 

229views

W związku z prognozowanym znacznym spadkiem temperatur i opadami marznącego deszczu oraz śniegu na Sądecczyźnie, należy spodziewać się wystąpienia trudnych warunków na drogach, dlatego policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzmożoną ostrożność. Dodatkowo zwróćmy również szczególną uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu. Bądźmy czujni, pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie. 

Zima wymaga szczególnej uwagi na drodze, zarówno od pieszych, jak i od kierowców, dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności i stosowania zasady ograniczonego zaufania.

Policjanci przypominają kierującym, by stosowali się do limitów prędkości i przepisów ruchu drogowego, a także apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych.  

Z kolei piesi powinni stosować podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd ani spoza pojazdu czy innej przeszkody ograniczającej widoczność. Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa powinni również nosić elementy odblaskowe, nawet w terenie zabudowanym.  

Zimowe warunki na drodze – więcej porad: https://nowy-sacz.policja.gov.pl/kn/aktualnosci/41030,Prognozowane-intensywne-opady-sniegu-Policjanci-apeluja-o-ostroznosc-na-drodze.html  

W związku z prognozowanym znacznym spadkiem temperatur zwróćmy również uwagę na osoby w kryzysie bezdomności przebywające w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (tj. ławki w parkach, wiaty przystankowe, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.). Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie – mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: Policję (telefon alarmowy 112) czy Straż Miejską (tel. 986). 

Apelujemy również, by zwrócić uwagę na znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie osoby samotne, nieporadne życiowo oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach Policję lub ośrodki pomocy społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec ich śmierci. 

Więcej informacji o prowadzonych przez Policję działaniach „Zima”: https://nowy-sacz.policja.gov.pl/kn/wazne/41771,Dzialania-prewencyjne-pn-Zima.html

Andrzej Gulewicz  MTV24 

Źródło: Aneta Izworska

             Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu