czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Promowali i zachęcali do służby w Straży Granicznej

168views

X Powiatowe Targi pracy w Olkuszu, Targi Pracy w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu, Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grybowie – to miejsca, w których w ciągu kilku ostatnich dni funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej promowali formację jednocześnie zachęcając do służby w Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej oprócz realizacji ustawowych zadań, poświęcają również czas na spotkania informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży jak również dorosłych. Tematem takich spotkań jest przybliżenie specyfiki służby w Straży Granicznej, prezentacja wyposażenia służbowego wykorzystywanego przez Pograniczników w codziennej służbie oraz przede wszystkim promocja służby w Straży Granicznej.

W Olkuszu odbyły się X Powiatowe Targi Pracy. Karpacki Oddział Straży Granicznej był jedną ze służb mundurowych, która prezentowała młodym ludziom propozycje dotyczące wyboru drogi zawodowej. Funkcjonariusze z Komendy Oddziału i Placówki SG w Krakowie przygotowali stoisko promocyjno-informacyjne.

Podczas obu wydarzeń strażnicy graniczni informowali i odpowiadali na liczne pytania dotyczące warunków i kryteriów, jakie kandydat do służby w SG powinien spełniać, aby móc ubiegać się o przyjęcie do formacji. Zainteresowanym przedstawiono cały proces postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególne etapy i wymagania.

Czwartek to też prelekcja i spotkanie z uczniami klas VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie. Pogranicznicy z Komendy Oddziału przeprowadzili prewencyjne prelekcje na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjami prawnymi związanymi z tymi zagadnieniami.  Funkcjonariusze SG mówili młodzieży także o handlu ludźmi – w szczególności zapoznali słuchaczy z zagrożeniami, na jakie należy zwrócić uwagę podczas podejmowania pracy za granicą.

Szczegółowe informacje o rekrutacji kandydatów do służby znajdują się na stronie BIP Karpackiego Oddziału SG w dziale Rekrutacja do służby w Straży Granicznej pod adresem:

https://bip.karpacki.strazgraniczna.pl/s09/rekrutacja-do-sluzby-w/9965,NABOR-DO-SLUZBY-PRZYGOTOWAWCZEJ-W-KARPACKIM-ODDZIALE-SG.html

Natomiast wtorkowa wizyta w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu była wyjątkowym spotkaniem. Najmłodsze przedszkolaki miały mnóstwo radości z możliwości zobaczenia i przymierzenia różnych elementów wyposażenia wykorzystywanego podczas służby przez funkcjonariuszy SG. Wizyta służyła ukształtowaniu pozytywnego wizerunku formacji wśród najmłodszych.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej