czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Przebywali w Polsce nielegalnie – Meksykanin 960, a Gruzin 977 dni

132views

Funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Krakowie-Balicach oraz Krakowie w środę 3 kwietnia 2024 r. zatrzymali obywatela Meksyku oraz ujawnili obywatela Gruzji. Obaj mężczyźni od ponad 2,5 roku przebywali w Polsce nielegalnie.

Wczoraj do odprawy paszportowej na krakowskim lotnisku zgłosił się 41-letni obywatel Meksyku. Cudzoziemiec chciał lecieć do Stambułu. W trakcie kontroli, funkcjonariusze Placówki SG w  Krakowie-Balicach stwierdzili, że cudzoziemiec od 960 dni przebywa w Polsce nielegalnie. Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania obcokrajowca do powrotu. Wobec mężczyzny zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Meksykaninowi zezwolono na opuszczenie terytorium RP – udał się samolotem rejsowym do Turcji.

Natomiast strażnicy graniczni Placówki Straży Granicznej w Krakowie – również w środę – w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu, ujawnili obywatela Gruzji. Mężczyzna w wieku 29 lat figurował w bazach danych, jako osoba podlegająca zatrzymaniu, na podstawie nakazu doprowadzenia do aresztu śledczego. Na cudzoziemcu ciążyła kara zastępcza 124 dni pozbawienia wolności, za nieuiszczoną  karę grzywny w wysokości 2 480 zł. Gruzin wpłacił na konto Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze kwotę zasądzonej kary, w związku z powyższym odstąpiono od osadzenia go w zakładzie karnym.

Jednak to nie był koniec problemów cudzoziemca, gdyż w wyniku analizy dokumentów okazało się obywatel Gruzji przebywał na terytorium RP nielegalnie od 977 dni. W związku z tym Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął postępowanie a następnie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

           Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej