wtorek, 16 lipca, 2024
artykuły

Przebywali w Polsce o kilka miesięcy za długo

141views

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie prowadzili wczoraj czynności wobec dwóch cudzoziemców. Byli to 20-letni obywatel Kirgistanu oraz 22-letni obywatel Kazachstanu. Obaj mężczyźni przebywali w Polsce nielegalnie.

Kirgiz podczas kontroli okazał paszport biometryczny z wizą, która utraciła ważność pod koniec lutego 2022 r. Cudzoziemiec ostatni raz wjechał do Polski na początku czerwca 2023 r., posiadając wtedy ważną jeszcze kartę pobytu. W związku z tym, że mężczyzna zgłosił jej utratę, dokument został unieważniony pod koniec 2023 r. Obywatel Kirgistanu bezskutecznie próbował zalegalizować swój pobyt w Polsce i powinien opuścić terytorium RP do 24 lutego br. Dzień przeprowadzenia kontroli przez krakowskich strażników granicznych był 132 dniem nielegalnego pobytu obywatela Kirgistanu na terytorium RP.

Drugim z cudzoziemców był obywatel Kazachstanu. W październiku 2021 roku cudzoziemiec wjechał do RP na podstawie paszportu zwykłego oraz krajowej polskiej wizy, wydanej w celu podjęcia nauki. Jednak młody mężczyzn nie zaczął się uczyć w żadnej ze szkół w Polsce. Pod koniec września 2022 r. cudzoziemiec złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy do Wojewody Małopolskiego – otrzymał decyzję odmowną. Od 10 października 2023 r. Kazach przebywał 224 dni nielegalnie na terytorium RP.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał, każdemu z cudzoziemców z osobna, decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Ponadto Kirgiz nie wjedzie na terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen przez pół roku, a obywatel Kazachstanu przez rok. Dodatkowo za przebywanie na terytorium Polski, nie posiadając do tego tytułu prawnego, cudzoziemcy zostali ukarani grzywną w drodze mandatów karnych gotówkowych.

Andrzej Gulewicz  MTV 24

Źródło: Justyna Drożdż

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej