wtorek, 16 lipca, 2024
artykuły

Przykre konsekwencje kombinacji obywatela Uzbekistanu

231views

We wtorek 30 stycznia funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu, zatrzymali obywatela Uzbekistanu.

Ustalono, że cudzoziemiec pod koniec listopada 2021 r. otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu z terminem wykonalności 25 dni. Mężczyzna zrzekł się prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji.  W trakcie dalszych sprawdzeń okazało się, iż cudzoziemiec od powyższej decyzji złożył odwołanie, jednakże przez organ wyższej instancji orzeczona została jego niedopuszczalność.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w Polsce, termin dobrowolnego wyjazdu cudzoziemca przedłużony został zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą dot. COVID 19. Jednak Uzbek do dnia kontroli nie wykonał powyższej decyzji.

Jak by tego było mało, w trakcie kontroli obywatel Uzbekistanu posłużył się jako autentycznymi podrobionymi dokumentami: polską kartą pobytu, umową o pracę oraz zezwoleniem na pracę. Cudzoziemcowi został przedstawiony zarzut określony w art. 270  Kodeksu karnego, tj. używanie jako autentycznych uprzednio podrobionych dokumentów.

W związku z powyższym w obecności tłumacza mężczyznę przesłuchano w charakterze podejrzanego. Obywatel Uzbekistanu przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze.  Wobec mężczyzny orzeczono karę grzywny w wysokości 1 200 zł, przepadek dowodów rzeczowych oraz pokrycie kosztów postępowania.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż              

Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej