sobota, 15 czerwca, 2024
artykuły

Przymusowy powrót Uzbeka

151views

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP przeprowadzonej w Krakowie, zatrzymali obywatela Uzbekistanu.

Jak się okazało, 44-letni Uzbek w lutym 2024 r. otrzymał decyzję Komendanta Placówki SG w Krakowie-Balicach o zobowiązaniu do powrotu z terminem dobrowolnego powrotu 30 dni. Mężczyzna decyzji tej nie wykonał.

W związku z niewykonaniem powyższej decyzji, zgodnie z art. 394 ust 1a ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach („Cudzoziemiec może także zostać zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin w celu: 1) przymusowego wykonania decyzji o zobowiązana cudzoziemca do powrotu…”), mężczyznę zatrzymano i zostanie on przewieziony do Placówki SG Warszawa-Okęcie celem wykonania przymusowej decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

***

Przypominamy!!!

Nie wykonanie decyzji zobowiązującej do powrotu cudzoziemca jest jednoznaczne z tym, że dana osoba jest zatrzymana i pod przymusem doprowadzona do granicy państwa celem wykonania decyzji zobowiązującej do powrotu, jak również podlega karze grzywny i nie może ponownie wjechać do Polski i krajów Strefy Shengen nawet przez okres 10 lat.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej