wtorek, 16 lipca, 2024
artykuły

Robocze spotkanie strażników granicznych z krakowskimi celnikami

150views

We wtorek 25 czerwca w siedzibie Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu miało miejsce spotkanie strażników granicznych z krakowskimi celnikami. Celem spotkania była okresowa wymiana informacji, związanych z ustawową działalnością służb oraz określenie nowych kierunków wspólnych działań.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Komendanta KaOSG – płk SG Renata Obrzut,  Naczelnicy Wydziałów: Operacyjno-Śledczego, Granicznego, do Spraw Cudzoziemców, Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej, Zabezpieczenia Działań, Ochrony Informacji, Komendanci Placówek SG usytuowanych na terenie województwa małopolskiego oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie.

Funkcjonariusze MUC-S zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną oraz głównymi zadaniami, jakie realizują poszczególne piony Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Ustalono nowe wytyczne określające zakres wspólnych działań.  Podjęto także rozmowy dotyczące  organizacji szkoleń obejmujących tematykę m.in. sposobów zabezpieczania przestrzeni ładunkowych, metod kamuflowania naruszenia plomb celnych (ze strony MUC-S) oraz systemów zabezpieczenia dokumentów, fałszerstw i ich rozpoznawania (ze strony KaOSG). Podkreślono konieczność kontynuowania współpracy w obszarze analizy ryzyka i cyklicznego tworzenia wspólnych produktów analitycznych.

Andrzej Gulewicz  MTV 24

Źródło: Justyna DROŻDŻ

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału