sobota, 18 maja, 2024
artykuły

Ruszył nabór ofert do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, edycja 2024!

182views

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, edycja 2024.

PRZEDMIOT PROGRAMU:

Organizatorem edycji 2024 jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 900 000.00 zł brutto.

Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w sześciu kategoriach:

1. „Małopolska wczoraj” – produkcje filmowe mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

2. „Małopolska dziś” – produkcje filmowe dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

3. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” – produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2024 rok;

4. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniające osoby/postaci związane z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historyczne), osoby jednoznacznie utożsamiane z Małopolską;

5. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską;

6. „Dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe Małopolski” produkcje filmowe poświęcone parkom narodowym, krajobrazowym, rezerwatom o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych, miejsca unikatowe w skali kraju i świata.

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto, a na produkcję notacji max. 8.000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 80% kosztów realizacji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury.

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty na stronie: mcksokol.pl/wydarzenie/filmoteka-malopolska-2024?fbclid=IwAR0qISz9TwY15EpY-LUfqU9ybDo3zp2OL6TV9GWPIV-1eeXsr61BqrszKZw

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: MCK Sokół Nowy Sącz