środa, 24 kwietnia, 2024
artykuły

Rzeka Kryniczanka oraz potoki Szczawny i  Słotwinka w Krynicy-Zdroju wymagają natychmiastowej regulacji i udrożnienia

275views

Koryto rzeki Kryniczanka od lat nie jest udrożniane, tak samo potoki Szczawny i Słotwinka. Stan obecny stwarza wielkie zagrożenie powodziowe dla wielu domostw, ulic, chodników i wszelkich urządzeń publicznych. Aby nie dopuścić  doi tragicznych w skutkach zalań należy niezwłocznie przystąpić do regulacji i udrożnień rzeki oraz potoków. W związku z powyższym Klub Radnych Krynica, pod przewodnictwem Iwony Grzebyk Dulak przygotował petycję w sprawie wyczyszczenia koryta rzeki Kryniczanka oraz potoków Szczawny i Słotwinka, która zostanie skierowana do PGW WODY POLSKIE, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zarządu Zlewni w Nowym Sączu.

Z uwagi na ważny interes publiczny oraz zgłoszenia mieszkańców dot. trzech wskazanych w tytule petycji cieków wodnych prosi się o podpisanie niżej wymienionej petycji pod wskazanym linkiem:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_wyczyszczenia_koryta_rzeki_kryniczanka_oraz_potoku_szczawny_w_krynicy-zdroju?fbclid=IwAR0daD8SHjaMlYhFqdJQyXDxyd-wouuFqQVscjRnYIprZFsHm7ymdOgjXtQ

Petycja

Petycja w sprawie wyczyszczenia koryta rzeki Kryniczanka oraz potoków Szczawny i Słotwinka w Krynicy-Zdroju

PGW WODY POLSKIE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Z uwagi na ważny interes publiczny oraz zgłoszenia mieszkańców dot. trzech wskazanych w tytule petycji cieków wodnych, na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz w odniesieniu do treści art. 212 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), który mówi, że Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa (wód publicznych), zwracamy się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do regulacji oraz pełnego udrożnienia newralgicznych fragmentów oraz wyczyszczenia koryta rzeki Kryniczanka i potoków Szczawny oraz Słotwinka w Krynicy-Zdroju.

Podczas intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce 23 i 24 czerwca 2023 roku, zarówno rzeka, jak i potok ponownie zaczęły zagrażać mieszkańcom i ich mieniu, ponieważ płyną bardzo blisko ich domostw. W pobliżu ww. cieków wodnych zlokalizowane są zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz utwardzone drogi gminne i ścieżka rowerowa VELO Krynica. Tak drastyczne podniesienie poziomu wód może zagrażać nie tylko bezpieczeństwu mieszkańców i ich mieniu, ale skutkować naruszeniem infrastruktury gminnej i stabilności terenu.

Powyższe spiętrzenie się wody z jednej strony wynika z intensywności opadów, a z drugiej –  z braku podejmowania bieżących działań, których celem jest utrzymanie koryta i terenu do niego przylegającego w należytym stanie technicznym. Ostatnia kompleksowa regulacja koryta rzeki Kryniczanka miała miejsce po powodzi w 2010 roku, a potoku Szczawny bodajże ponad 30 lat temu. Sytuacja staje się coraz bardziej poważna, o czym informowaliśmy we wcześniejszym piśmie, kierowanym do Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, jak również podczas wizji lokalnej, która odbyła się przy ulicy Zawodzie w listopadzie 2021 roku.

Zarządzanie zasobami wodnymi służy m.in. zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie środowiska związanego z tymi zasobami. Zgodnie z treścią art. 231 Ustawy Prawo wodne – właściciel śródlądowych wód powierzchniowych jest zobowiązany utrzymać w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych będących w jego władaniu.

W związku z powyższym ponownie prosimy Państwa o reakcję i pozytywne rozpatrzenie naszej petycji, a zatem kompleksowe udrożnienie i wyczyszczenie koryta rzeki Kryniczanka oraz potoków Szczawny i Słotwinka w Krynicy-Zdroju.   

Iwona Grzebyk-Dulak, Radna Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Klub Radnych Krynica