sobota, 18 maja, 2024
filmy

Spotkanie mieszkańców Limanowej w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 104

253views

Limanowa 13 maja 2024r.

13 maja br. w budynku Centrum Kultury w Limanowej miało miejsce spotkanie mieszkańców z przedstawicielami spółki PKP PLK S.A., Dyrektorem Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mateuszem Wanatem, Dyrektorami projektu Łukaszem Bochniarz i Norbertem Borowiec,  kierownikiem kontraktu Michałem Halibart oraz posłanką na Sejm RP Urszulą Nowogórską  i Burmistrzem Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz.

Spotkanie zostało zorganizowane na życzenie mieszkańców w związku z dużym zainteresowaniem, ale jednocześnie z wielkim niepokojem w sprawie modernizacji i budowy linii kolejowej nr 104, która będzie przebiegała z Krakowa przez Podłęże/Piekiełko, Limanową do Nowego Sącza. Inwestycja przewiduje również całkowitą przebudowę dworca,  budowę czterech peronów oraz bocznicy kolejowej dla drobnych przedsiębiorców.

Limanowa podobnie jak inne miejscowości będące na trasie linii kolejowej nr 104  usytuowana jest w terenie górzystym z licznymi wzniesieniami i dolinami. Wobec czego plan gigantycznej budowy wymagał całkowitej zmiany w modernizacji tej linii. Ponieważ nową trasą kolejową będą jeździły szybkie i nowoczesne pociągi pasażerskie, zarówno regionalne jak i dalekobieżne ICC oraz towarowe,  musi być ona wybudowana w taki sposób aby zniwelować całkowicie górskie wzniesienia oraz łuki i zakręty do bezpiecznego wymiaru. Wobec czego przewidziana jest budowa estakady kolejowej, która będzie przebiegać przez miasto na różnych wysokościach bezkolizyjnie z ruchem drogowym, który ma być prowadzony całkowicie pod torami.  Przewidziano kilkukilometrowe ekrany na trasie przez miasto oraz specjalne urządzenia wygłuszające zamontowane bezpośrednio przy torach.

W niektórych miejscach, z powodu górskiego ukształtowania terenu, oraz z różnych innych powodów technicznych, inwestor nie uwzględnił  wiaduktów oraz łączników drogowych  umożliwiających przejazd samochodów,  bądź  są one za małe w stosunku do istniejącego natężenia ruchu. Również mieszkańcy stwierdzili za małą ilość przejść dla pieszych pod przebiegającymi przez miasto torami.

Innym równie ważnym tematem omawianym podczas spotkania były sprawy rekompensat za wyburzenia budynków będących w obrębie budowy oraz sprawy ubezpieczeń budynków, które pozostaną w bliskiej odległości od przebiegającej linii kolejowej.

Ten gigantyczny plan inwestycyjny był już konsultowany z władzami miasta i Gminy Limanowa,  oraz z mieszkańcami w 2019 roku., dlatego też jak oświadczyli przedstawiciele spółki PKP PLK S.A. na tym etapie nie da się dokonać jakichkolwiek korekt budowlanych w gotowym i przygotowanym już projekcie budowy. Są już pozyskane pieniądze z Unii Europejskiej na ten cel. Budowa musi zacząć się planowo w przyszłym roku, w przeciwnym wypadku wszystko przepadnie.

Istnieje jednak szansa na dokonanie drobnych korekt, nie mających wpływu na ogólny plan tej gigantycznej budowy. Na to liczą mieszkańcy, poseł na Sejmu RP Urszula Nowogórska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Limanowa Jolanta Juszkiewicz.

Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy trwa już potężna budowa przedmiotowej linii kolejowej nr 104  na odcinakach  Nowy Sącz – Klęczany – Marcinkowice  oraz od strony Chabówki do Mszany Dolnej.  Cała linia kolejowa ma być oddana w 2028 roku. Czas przejazdu pociągu z Krakowa do Nowego Sącza wyniesie ok. 50 minut. A więc miejscowości wykluczone do tej pory komunikacyjnie będą bliżej świata, bliżej cywilizacji.

O wielkiej inwestycji opowiedział MTV 24  Piotr Hamarnik  Zespół Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jednak nie wszystkie miejscowości w powiecie nowosądeckim jak choćby, Muszyna czy Krynica-Zdrój  są brane pod uwagę pod kątem modernizacji linii kolejowej tzw. „Kryniczanki” czy znajdujących się tam dworców kolejowych, które wręcz odstraszają już od lat pasażerów. Władze samorządowe tych miejscowości powinny pilnie zabiegać o zmianę tej wręcz wstydliwej sytuacji. W momencie zakończenia linii Kraków – Nowy Sącz  przez Limanową, Krynica-Zdrój i Muszyna dalej będą odcięte od cywilizowanego świata.

Czy o tym się w ogóle myśli???  A to jest obecnie najważniejsza i wręcz priorytetowa sprawa  dla mieszkańców obu miejscowości jak i turystów!!!

Relacja filmowa

Andrzej Gulewicz  MTV 24