wtorek, 28 maja, 2024
filmy

Strategia makroregionalna dla obszaru Karpat

251views

Krynica Forum 2023   13 września 2023r.

Karpaty to wielki majątek tych krajów, które Karpaty na swoim terytorium posiadają, ale jednocześnie jest to wielkie wyzwanie. Karpaty wiążą się ze wspaniałą przyrodą, z  mieszkańcami, z wielkim dziedzictwem, tradycją, kulturą.

To wszystko może być bardzo dobrze wykorzystywane dla rozwoju tego miejsca. Ale żeby te wszystkie aspekty mogły być pozytywnie wykorzystywane, to musi być dobra infrastruktura, aby do tych Karpat dobrze i bezpiecznie dojechać, albo drogami, albo koleją, musi być dobra infrastruktura teletechniczna, dzisiejszy świat potrzebuje szybkich połączeń światłowodowych, potrzebuje dobrej komunikacji,  również to aby wykorzystanie całych Karpat było zgodne z podstawowymi standardami ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa, ochrony środowiska.

To są inwestycje, które  mogą dużo kosztować,  jeżeli stworzymy warunki do rozwoju każdego biznesu, biznesowi turystycznemu, produkcyjnemu, z tym że trzeba pamiętać, że nie wszystko możemy w tych Karpatach i w tych terenach ekologicznych i zielonych, czystych, wspaniałych produkować, to będzie z tego dobry efekt dla turysty, dla mieszkańców i dla gospodarki…………………………………………….

Rozmawiał Władysław Ortyl  Marszałek Województwa Podkarpackiego

Relacja filmowa

Andrzej Gulewicz MTV24