czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Syryjczycy z podrobionymi włoskimi dokumentami

153views

Funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie-Balicach pełniący służbę w ramach patrolu z zadaniem przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji wszczęli kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP przybyłych do Polski samolotem rejsowym z Aten. Zatrzymano dwóch obywateli Syrii.

To kolejni obywatele Syrii, którzy próbują nielegalnie dostać się do naszego kraju z Grecji. Kilka dni temu pisaliśmy o trzech obywatelach tej samej narodowości, którzy również usiłowali nielegalnie przebywać w Polsce na podstawie podrobionych dokumentów.

Tym razem mężczyźni w wieku 20 i 24-lat w trakcie legitymowania posłużyli się podrobionymi na wzór autentycznych, włoskimi dowodami osobistymi. Dokumenty oraz dane osobowe nie figurowały w dostępnych systemach poszukiwawczych SG. Natomiast w przypadku młodszego obywatela Syrii dane daktyloskopijne figurowały jako obywatela państwa trzeciego podlegającego decyzji nakazującej powrót. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze.

Cudzoziemcom za popełnione przestępstwa wymierzono grzywny w wysokości po 1500 zł oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Wobec zatrzymanych obywateli Syrii, Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął  postępowania administracyjne o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej