poniedziałek, 15 lipca, 2024
artykuły

Syryjczyk próbował wjechać do Polski na podstawie przerobionego dokumentu … Greczynki

192views

W niedzielę wieczorem po przylocie samolotu rejsowego z Aten, funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach wszczęli kontrolę legalności pobytu wobec 27 –letniego cudzoziemca deklarującego narodowość syryjską. Mężczyzna został zatrzymany.

Cudzoziemiec w trakcie legitymowania posłużył się cudzym oryginalnym greckim dowodem osobistym z przerobionym wizerunkiem.

Dodatkowo okazało się, że dokument jest zastrzeżony i podlega zatrzymaniu oraz figuruje w bazie Interpol, jako utracony w czerwcu ubiegłego roku przez … 27-letnią Greczynkę.

W toku dalszych czynności ustalono, że zatrzymany cudzoziemiec posiada własny syryjski paszport. Obywatel Syrii został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom do RP. Użył przerobionego dokumentu, mając na celu wprowadzenie w błąd funkcjonariusza SG,  co do swojej tożsamości, poprzez posłużenie się oryginalnym dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby.

W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Syryjczyk przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się orzeczonej w postępowaniu karnym karze, tj. 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata, podanie wyroku do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Sądu przez okres 30 dni, przepadek dowodów rzeczowych oraz obowiązek pokrycia kosztów postępowania sądowego.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna DROŻDŻ

            Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej